Buletini Mujor Statistikor

Buletini Mujor Statistikor publikohet në baza të rregullta mujore që nga viti 2001. Ky publikim përmban statistika mbi sektorin financiar, të jashtëm, fiskal si dhe sektorin real në Kosovë. Theks i veçantë i kushtohet statistikave të sektorit financiar dhe atyre të sektorit të jashtëm, të cilat janë përgjegjësi e drejtpërdrejt e BQK-së.

Buletini Mujor Statistikor:

... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 222)

8 prill 2020
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 221)

12 mars 2020
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 220)

12 shkurt 2020
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 219)

14 janar 2020
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 218)

18 dhjetor 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 217)

15 nëntor 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 216)

15 tetor 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 215)

10 shtator 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 214)

13 gusht 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr 213)

5 korrik 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 212)

14 qershor 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 211)

28 maj 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 210)

11 prill 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 209)

13 mars 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 208)

6 shkurt 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 207)

15 janar 2019
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 206)

18 dhjetor 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 205)

15 nëntor 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 204)

6 nëntor 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 203)

7 shtator 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 202)

8 gusht 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 201)

25 korrik 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Numri Jubilar 200)

14 qershor 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 199)

11 maj 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 198)

6 prill 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 197)

9 mars 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 196)

9 shkurt 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 195)

19 janar 2018
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 194)

11 dhjetor 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 193)

14 nëntor 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 192)

10 tetor 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 191)

8 shtator 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 190)

4 gusht 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 189)

4 korrik 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 188)

7 qershor 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr 187)

11 maj 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 186)

7 prill 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 185)

6 mars 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 184)

1 shkurt 2017
... ...

Buletini Mujor statistikor (Nr. 183)

17 janar 2017
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 182)

15 dhjetor 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 181)

4 nëntor 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 180)

21 tetor 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 179)

15 shtator 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 178)

12 gusht 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 177)

7 korrik 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 176)

10 qershor 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 175)

12 maj 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 174)

4 prill 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 173)

4 mars 2016
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 172)

5 shkurt 2016
... ...

Buletini mujor statistikor nr 171

31 dhjetor 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 170)

11 dhjetor 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 169)

5 nëntor 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 168)

7 tetor 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 167)

16 shtator 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 166)

7 gusht 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 165)

21 korrik 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 164)

4 qershor 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 163)

15 maj 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 162)

8 prill 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 161)

3 mars 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 160)

6 shkurt 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 159)

14 janar 2015
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 158)

4 dhjetor 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 157)

4 nëntor 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 156)

16 tetor 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 155)

1 shtator 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 154)

8 gusht 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 153)

10 korrik 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 152)

4 qershor 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 151)

12 maj 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 150)

8 prill 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 149)

7 mars 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 148)

4 shkurt 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 147)

10 janar 2014
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 146)

11 dhjetor 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 145)

7 nëntor 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (Nr. 144)

4 tetor 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr. 143)

6 shtator 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr. 142)

13 gusht 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr. 141)

5 korrik 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr. 140)

2 korrik 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr. 139)

23 maj 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.138)

10 prill 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.137)

18 mars 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.136)

14 shkurt 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.135)

21 janar 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.134)

10 janar 2013
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.133)

23 nëntor 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.132)

22 tetor 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.131)

11 tetor 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.130)

28 shtator 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.129)

17 shtator 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.128)

4 korrik 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.127)

27 qershor 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.126)

30 prill 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.125)

28 mars 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.124)

23 shkurt 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.123)

16 janar 2012
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.122)

12 dhjetor 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.121)

22 nëntor 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.120)

6 tetor 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.119)

6 shtator 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.118)

12 gusht 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.117)

15 korrik 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.116)

5 korrik 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.115)

9 qershor 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.114)

21 prill 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.113)

29 mars 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.112)

25 shkurt 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.111)

20 janar 2011
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.110)

29 dhjetor 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.109)

19 dhjetor 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.108)

29 tetor 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.107)

30 shtator 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.106)

21 shtator 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.105)

27 korrik 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.104)

23 korrik 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.103)

14 korrik 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.101)

8 qershor 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor (nr.100)

23 mars 2010
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 nëntor 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 tetor 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 shtator 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 gusht 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 korrik 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 qershor 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 maj 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 prill 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 mars 2009
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 gusht 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 korrik 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 maj 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 prill 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 mars 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 shkurt 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 janar 2006
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 dhjetor 2005
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 nëntor 2005
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 tetor 2005
... ...

Buletini Mujor Statistikor

1 tetor 2003