Pasqyrat financiare

Mbështetur në nenin 59 të Ligjit nr. 03/L-209 të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), BQK-ja duhet t’i përgatitë dhe publikojë pasqyrat financiare vjetore, tremujore dhe pasqyrën e gjendjes financiare mujore. Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së po ashtu sipas ligjit në fjalë kërkohen që të përgatiten për raportim dhe publikim në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar.
Përgatitja e pasqyrave financiare të BQK-së është detyrë dhe përgjegjësi e Departamentit për Planifikim dhe Raportim Financiar.

... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK nëntor 2019

  16 dhjetor 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK tetor 2019

  16 dhjetor 2019
... 

Pasqyrat financiare BQK shtator 2019

  16 dhjetor 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK gusht 2019

  18 shtator 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK korrik 2019

  18 shtator 2019
... ...

BQK Pasqyrat financiare 2018

  6 gusht 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK qershor 2019

  5 gusht 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK maj 2019

  25 korrik 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK prill 2019

  25 korrik 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK mars 2019

  25 korrik 2019
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK shkurt 2019

  25 korrik 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK janar 2019

  25 korrik 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK nëntor 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK tetor 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrta financiare BQK shtator 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK gusht 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK korrik 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat fiananciare BQK qershor 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK maj 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK prill 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat financiare BQK mars 2018

  14 maj 2019
... ...

Pasqyrat Financiare 2017

  4 korrik 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK shkurt 2018

  18 maj 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK janar 2018

  18 maj 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 nëntor 2017

  18 maj 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK tetor 2017

  18 maj 2018
... ...

Pasqyrat financiare BQK Shtator 2017

  18 maj 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 gusht 2017

  5 prill 2018
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 korrik 2017

  5 prill 2018
... ...

Pasqyrat financiare BQK Qershor 2017

  26 tetor 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 Maj 2017

  22 gusht 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 prill 2017

  22 gusht 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 Mars 2017

  22 gusht 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 28 Shkurt 2017

  22 gusht 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 Janar 2017

  22 gusht 2017
... ...

Pasqyrat Financiare 2016

  7 gusht 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 nëntor 2016

  2 mars 2017
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 tetor 2016

  1 mars 2017
... ...

Pasqyrat financiare BQK shtator 2016

  28 shkurt 2017
... ...

Pasqyrat financiare BQK gusht 2016

  14 dhjetor 2016
... ...

Pasqyrat financiare BQK korrik 2016

  14 dhjetor 2016
... ...

Pasqyrat financiare BQK qershor 2016

  24 nëntor 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 maj 2016

  3 tetor 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 prill 2016

  3 tetor 2016
... ...

Pasqyrat financiare BQK mars 2016

  30 shtator 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 29 shkurt 2016

  23 shtator 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 janar 2016

  23 shtator 2016
... ...

Pasqyrat Financiare BQK 2015

  12 korrik 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 nëntor 2015

  29 shkurt 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 tetor 2015

  29 shkurt 2016
... ...

Pasqyrat financiare BQK shtator 2015

  11 shkurt 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 gusht 2015

  10 shkurt 2016
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 korrik 2015

  21 tetor 2015
... ...

Pasqyrat financiare BQK qershor 2015

  20 tetor 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 maj 2015

  21 shtator 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 30 prill 2015

  14 shtator 2015
... ...

Pasqyrat Financiare BQK mars 2015

  8 shtator 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 28 shkurt 2015

  2 shtator 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK 31 janar 2015

  2 shtator 2015
... ...

Pasqyrat financiare BQK 2014

  15 qershor 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK dhjetor 2014

  6 shkurt 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK nëntor 2014

  2 shkurt 2015
... ...

Pasqyrat financiare BQK shtator 2014

  22 janar 2015
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK gusht 2014

  27 nëntor 2014
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK korrik 2014

  27 nëntor 2014
... ...

Pasqyrat financiare BQK qershor 2014

  10 tetor 2014
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK maj 2014

  7 korrik 2014
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK prill 2014

  3 korrik 2014
... ...

Pasqyrat financiare BQK 2013

  2 korrik 2014
... ...

Pasqyrat financiare të BQK-së mars 2014

  18 qershor 2014
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK shkurt 2014

  6 maj 2014
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare të BQK-së janar 2014

  28 prill 2014
... ...

Pasqyrat financiare të BQK-së shtator 2013

  17 dhjetor 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare të BQK-së tetor 2013

  17 dhjetor 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare të BQK-së nëntor 2013

  17 dhjetor 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK korrik 2013

  4 dhjetor 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK gusht 2013

  4 dhjetor 2013
... ...

Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e tretë 2013

  4 dhjetor 2013
... ...

Pasqyrat financiare BQK Qershor 2013

  6 gusht 2013
... ...

Pasqyra Financiare BQK 2012

  12 korrik 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK maj 2013

  11 korrik 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare- prill 2013

  10 korrik 2013
... ...

Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e parë 2013

  9 korrik 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Shkurt 2013

  2 prill 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Janar 2013

  27 mars 2013
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Nëntor 2012

  18 dhjetor 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Tetor 2012

  12 dhjetor 2012
... ...

Pasqyrat financiare BQK Shtator 2012

  11 dhjetor 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Gusht-2012

  27 shtator 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Korrik 2012

  19 shtator 2012
... ...

Pasqyrat financiare BQK Qershor 2012

  31 gusht 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Maj 2012

  27 korrik 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Prill 12

  26 korrik 2012
... ...

Pasqyrat financiare BQK Mars 2012

  25 korrik 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare BQK Shkurt 2012

  23 korrik 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Janar 2012

  20 korrik 2012
... ...

Pasqyrat Financiare BQK 2011

  17 korrik 2012
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Nentor 2011

  23 dhjetor 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Tetor 2011

  19 dhjetor 2011
... ...

Pasqyrat financiare BQK tremujori i trete 2011vp

  9 dhjetor 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Gusht 2011

  22 shtator 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Korrik 2011

  21 shtator 2011
... ...

Pasqyrat financiare tremujori i dytë 2011

  29 korrik 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Maj 2011

  28 korrik 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare 30 Prill 2011

  26 korrik 2011
... ...

Pasqyrat financiare tremujori i pare 2011

  25 korrik 2011
... ...

Pasqyrat financiare BQK 2010

  16 qershor 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Shkurt 2011

  7 prill 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Janar 2011

  6 prill 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Dhjetor 2010

  31 janar 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Nentor 2010

  30 janar 2011
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Tetor 2010

  1 dhjetor 2010
... ...

Pasqyrat Financiare tremujori trete 2010

  1 nëntor 2010
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Gusht 2010

  29 shtator 2010
... ...

Pasqyra e gjendjes financiare Korrik 2010

  28 shtator 2010
... ...

Pasqyrat Financiare tremujori dyte 2010

  30 korrik 2010
... ...

Pasqyrat Financiare tremujori pare 2010

  15 korrik 2010
... ...

Pasqyrat Financiare 2009

  14 korrik 2010
... ...

Pasqyrat Financiare 2008

  13 korrik 2010
... ...

Pasqyrat Financiare 2007

  12 korrik 2010