Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar

Raporti i Informatave Mujore synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi indikatorët kryesor rreth zhvillimeve të fundit në sistemin financiar të Kosovës. Raporti është publikim mujor i cili pasqyron të dhënat kryesore mbi sektorin bankar, mikrofinanciar, të sigurimeve dhe pensional. Raporti ka filluar të publikohet nga janari i vitit 2014 në frekuencë mujore.

 
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2020)

25 qershor 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2020)

9 qershor 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2020)

20 maj 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2020)

8 prill 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2020)

18 mars 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2019)

10 shkurt 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2019)

15 janar 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2019)

3 dhjetor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2019)

15 nëntor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2019)

27 shtator 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2019)

30 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2019)

7 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2019)

1 korrik 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2019)

31 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2019)

8 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2019)

26 mars 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2019)

27 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2018)

7 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2018)

26 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2018)

4 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2018)

6 nëntor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2018)

4 tetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2018)

11 shtator 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2018)

8 gusht 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2018)

26 qershor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2018)

28 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2018)

10 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2018)

27 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2018)

7 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2017)

16 shkurt 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2017)

29 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2017)

4 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2017)

2 nëntor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2017)

26 shtator 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2017)

29 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2017)

11 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2017)

4 korrik 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2017)

31 maj 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2017)

10 maj 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2017)

28 mars 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2017)

6 mars 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2016)

31 janar 2017
... ...

Raporti i Informatave Mujore Statistikore (Nëntor 2016)

30 dhjetor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Tetor 2016)

5 dhjetor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shtator 2016)

4 nëntor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Gusht 2016)

27 shtator 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Korrik 2016)

2 shtator 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Qershor 2016)

12 gusht 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Maj 2016)

29 qershor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Prill 2016)

31 maj 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Mars 2016)

6 maj 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shkurt 2016)

30 mars 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Janar 2016)

2 mars 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Dhjetor 2015)

5 shkurt 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nëntor 2015)

29 dhjetor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Tetor 2015)

8 dhjetor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shtator 2015)

11 nëntor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Gusht 2015)

29 shtator 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar korrik 2015

8 shtator 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Qershor 2015)

11 gusht 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Maj 2015)

1 korrik 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Prill 2015)

1 qershor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Mars 2015)

15 maj 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shkurt 2015)

30 mars 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Janar 2015)

16 mars 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 12)

26 shkurt 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 11)

31 dhjetor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 10)

27 nëntor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 9)

27 nëntor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 8)

30 shtator 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 7)

28 gusht 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 6)

12 gusht 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 5)

18 korrik 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 4)

9 qershor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 3)

30 maj 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 2)

3 shkurt 2014
... ...

Raporti i Informatavr Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 1)

3 shkurt 2014