Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar

Raporti i Informatave Mujore synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi indikatorët kryesor rreth zhvillimeve të fundit në sistemin financiar të Kosovës. Raporti është publikim mujor i cili pasqyron të dhënat kryesore mbi sektorin bankar, mikrofinanciar, të sigurimeve dhe pensional. Raporti ka filluar të publikohet nga janari i vitit 2014 në frekuencë mujore.

 
  ... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2020)

  25 qershor 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2020)

  9 qershor 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2020)

  20 maj 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2020)

  8 prill 2020
......

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2020)

  18 mars 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2019)

  10 shkurt 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2019)

  15 janar 2020
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2019)

  3 dhjetor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2019)

  15 nëntor 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2019)

  27 shtator 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2019)

  30 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2019)

  7 gusht 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2019)

  1 korrik 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2019)

  31 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2019)

  8 maj 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2019)

  26 mars 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2019)

  27 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2018)

  7 shkurt 2019
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2018)

  26 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2018)

  4 dhjetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2018)

  6 nëntor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2018)

  4 tetor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2018)

  11 shtator 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2018)

  8 gusht 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2018)

  26 qershor 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2018)

  28 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2018)

  10 maj 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2018)

  27 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2018)

  7 mars 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2017)

  16 shkurt 2018
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Nëntor 2017)

  29 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Tetor 2017)

  4 dhjetor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shtator 2017)

  2 nëntor 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gusht 2017)

  26 shtator 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korrik 2017)

  29 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Qershor 2017)

  11 gusht 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Maj 2017)

  4 korrik 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Prill 2017)

  31 maj 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Mars 2017)

  10 maj 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Shkurt 2017)

  28 mars 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Janar 2017)

  6 mars 2017
... ...

Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Dhjetor 2016)

  31 janar 2017
... ...

Raporti i Informatave Mujore Statistikore (Nëntor 2016)

  30 dhjetor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Tetor 2016)

  5 dhjetor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shtator 2016)

  4 nëntor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Gusht 2016)

  27 shtator 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Korrik 2016)

  2 shtator 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Qershor 2016)

  12 gusht 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Maj 2016)

  29 qershor 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Prill 2016)

  31 maj 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Mars 2016)

  6 maj 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shkurt 2016)

  30 mars 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Janar 2016)

  2 mars 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Dhjetor 2015)

  5 shkurt 2016
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nëntor 2015)

  29 dhjetor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Tetor 2015)

  8 dhjetor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shtator 2015)

  11 nëntor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Gusht 2015)

  29 shtator 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar korrik 2015

  8 shtator 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Qershor 2015)

  11 gusht 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Maj 2015)

  1 korrik 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Prill 2015)

  1 qershor 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Mars 2015)

  15 maj 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Shkurt 2015)

  30 mars 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Janar 2015)

  16 mars 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 12)

  26 shkurt 2015
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 11)

  31 dhjetor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 10)

  27 nëntor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 9)

  27 nëntor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 8)

  30 shtator 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 7)

  28 gusht 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 6)

  12 gusht 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 5)

  18 korrik 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 4)

  9 qershor 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 3)

  30 maj 2014
... ...

Raporti i Informatave Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 2)

  3 shkurt 2014
... ...

Raporti i Informatavr Mujore të Sistemit Financiar (Nr. 1)

  3 shkurt 2014