Tenderët

... ...

Njoftim

15/02/2023
 
... ...

Njoftim mbi rizgjatjen e afatit për dorëzimin e oferta-Tenderi: ''Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy) BQK 20 039 211

  23/10/2020
... ...

Njoftim për dhënie të kontratës “Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së”

  13/10/2020
... ...

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzimin e oferta-Tenderi: ''Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy) BQK 20 039 211

  12/10/2020
... ...

Njoftim për kontrate “Furnizim me pajisje të TI-së dhe SIEM”

  07/10/2020
... ...

Njoftim për kontratë: ‘’Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

  30/09/2020
... ...

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare të BQK-së"

  22/09/2020
... ...

Njoftim për kontrate “Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së

  15/09/2020
... ...

Njoftim për kontratë: ‘’Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare të BQK-së’’.

  01/09/2020
... ...

Njoftim për dhënie kontratë: ''Furnizim me material higjienik për nevojat e BQK-së''

  23/07/2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me pajisje te TI-së"

18 qershor 2020
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me material higjienik për nevojat e BQK-së"

9 qershor 2020
......
 

Njoftim mbi afatet për dorëzim të ofertave për tenderin "Furnizim me pajisje te TI-së"

21 maj 2020
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- ''Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së

2 prill 2020
......
 

Njoftim per shtyrje te afateve të tenderit "Furnizim me pajisje te T.I."

19 mars 2020
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me pajisje të T.I."

4 mars 2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare të stafit të BQK-së”

3 mars 2020
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së” Ritender

19 shkurt 2020
......
 

NJoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së”

10 shkurt 2020
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së"

31 janar 2020
......
 

Njoftim për kontratë: “Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare të statfit të BQK-së”

28 janar 2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Furnizim me kabinete (sefa) për ruajtjen e dokumenteve"

27 janar 2020
......
 

Ftesë për kuotim "Furnizim me kabinete (sefa) për ruatjen e dokumenteve" Ritender

14 janar 2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës " Furnizim me makina për procesimin e parave"

6 janar 2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me pajisje të TI-së – Load Balancer"

27 dhjetor 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me kabinete (sefa) për ruajtjen e dokumenteve”.

26 dhjetor 2019
......
 

Ftesë për koutim cmimesh:''Furnizim me kabinete (sefa) për ruajtjen e dokumenteve"

17 dhjetor 2019
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Furnizim me pajisje të TI-së – Load Balancer"

11 dhjetor 2019
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me makina për procesimin e parave” Ritenderim

29 nëntor 2019
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Auditimi i pasqyrave financiare të BQK-së për vitet 2019-2021" Ri-tender

29 tetor 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Dizajnimi i Brand book-ut të BQK-së"

27 shtator 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Organizimi i konferencës dhe shërbimet tjera me rastin e 20 vjetorit të BQK-së"

19 shtator 2019
......
 

Njoftim për përzgjedhje të fituesit për shprehjen e interesit "Dizenjimi i Logos së BQK-së"

19 shtator 2019
......
 

Njoftim për kontratë- Auditimi i pasqyrave financiare të BQK-së për vitet 2019-2021

16 shtator 2019
......
 

Njoftim për kontratë- “Organizimi i konferencës dhe shërbimet tjera me rastin e 20 vjetorit të BQK-së’’

10 shtator 2019
......
 

NJOFTIMI MBI ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT- “Organizimi i konferencës dhe shërbimet tjera me rastin e 20 vjetorit të BQK-së’’

4 shtator 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit-“Auditimi i pasqyrave financiare të BQK-së për vitet 2019-2021’’

3 shtator 2019
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)"

30 gusht 2019
......
 

Njoftim për kontratë- “Dizajnimi i Brand Book-ut të BQK-së’’ Ri-tenderim

30 gusht 2019
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Furnizim me material shpenzues dhe pajisje për trezor"

26 gusht 2019
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Zgjerimi i infrastruktures se servereve"

22 gusht 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Dizajnimi i Brand Book-ut të BQK-së"

21 gusht 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Organizimi i konferencës dhe shërbimet tjera me rastin e 20 vjetorit të BQK-së"

19 gusht 2019
......
 

Ftesë për kuotim çmimi- "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)"

19 gusht 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Zgjerimi i infrastrukturës së serverëve"

5 gusht 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Dizajnimi i Brand Book-ut të BQK-së"

2 gusht 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Organizimi i konferencës dhe shërbimet tjera me rastin e 20 vjetorit të BQK-së’’

31 korrik 2019
......
 

Njoftim për kontratë- “Furnizim me material shpenzues dhe pajisje për trezor”

30 korrik 2019
......
 

Shprehje interesi- "Disenjimi i logos së BQK-së"

22 korrik 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit"Angazhimi i ekspertëve për ideimin, disejnimin dhe planifikimin e themelimit të muzeut të BQK-së’’.

15 korrik 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së’’

15 korrik 2019
......
 

Njoftim për kontratë- Angazhimi i ekspertëve për ideimin, disejnimin dhe planifikimin e themelimit të muzeut të BQK-së’’

2 korrik 2019
......
 

Njoftim për kontratë - Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së

20 qershor 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- Numri i Prokurimit: BQK 19 032 332; Titulli i kontratës: “Implementimi i zones interlock ne objektin e BQK-së”

11 qershor 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: ''Angazhimi i ekspertëve për ideimin, disejnimin dhe planifikimin e themelimit të muzeut të BQK-së’’

7 qershor 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Implementimi i zonës interlock në objektin e BQK-së”

30 maj 2019
......
 

Njoftim për kontratë- Angazhimi i ekspertëve për ideimin, disejnimin dhe planifikimin e themelimit të muzeut të BQK-së

21 maj 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate-

14 maj 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së

10 maj 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Shërbime të telefonisë mobile"

8 maj 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Auditimi i pasqyrave financiare të BQK-së për vitet 2019-2021"

7 maj 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- Furnizim me aparate automatike të kafesë

7 maj 2019
......
 

Njoftim mbi zgjatje të afateve- "Shërbimet e internetit dhe VPN-së"

26 prill 2019
......
 

Notification of the Contract Award- Upgrade of core Banking System – Oracle Flexcube, Re-tender

25 prill 2019
......
 

Njoftim mbi zgjatje të afateve- Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së

24 prill 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Shërbime të Internetit dhe VPN-së"

23 prill 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Furnizim me material zyrtar"

19 prill 2019
......
 

Njoftim për kontratë- “Furnizim me aparate automatike të kafesë’’

16 prill 2019
......
 

Njoftim për kontratë- “Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së” Ritenderim

16 prill 2019
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Furnizim me licenca për Smart Card Management"

12 prill 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Renovimi i Aneksit" Ritenderim

11 prill 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Shërbime të telefonisë mobile"

10 prill 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së”

4 prill 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Furnizim me makina për procesimin e parave"

2 prill 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate-"Renovimi i hapësirës hyrëse në objekt, oborrit dhe kopshtit të BQK-së'

1 prill 2019
......
 

Deadline Extension Announcment " Upgrade of Core Banking System - Oracle Flexcube” Re-tender

27 mars 2019
......
 

Njoftim per dhenie kontrate "Ngjyrosja e jashtme e objektit të BQK-së"

25 mars 2019
......
 

Invitation for Bids - "Upgrade of Core Banking System - Oracle Flexcube" Re-tender

22 mars 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me pajisje te TI-së" Lot 4,5,7 , Ritenderim

19 mars 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate: “Shërbime të printimit”

15 mars 2019
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me material zyrtar"

14 mars 2019
......
 

Cancelation Notice of the Contract Award "Upgrade of core Banking System – Oracle Flexcube”

13 mars 2019
......
 

Njoftim për kontratë "Renovimi i hapësirës hyrëse në objekt, oborrit dhe kopshtit të BQK-së’’

13 mars 2019
......
 

Njoftim për përzgjedhje të shprehjes së interesit "Disenjimi i logos me rastin e 20 vjetorit të BQK-së"

11 mars 2019
......
 

Njoftim për kontratë “Renovimi i Anexit”- Ritenderim

7 mars 2019
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit "Renovimi i Aneksit”

1 mars 2019
......
 

Njoftim për kontratë “Ngjyrosja e jashtme e objektit të BQK-së”

26 shkurt 2019
......
 

Ftesë për Shprehje Interesi- "Disenjimi i logos se BQK-së për 20 vjetorin e themelimit"

21 shkurt 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren’’

21 shkurt 2019
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së” Ritenderim

20 shkurt 2019
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzimin e ofertave- "Furnizim me pajisje te TI-së" Ritenderim

19 shkurt 2019
......
 

Njoftim për kontratë "Shërbime të printimit"

15 shkurt 2019
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me pajisje të TI-së" Ritenderim

12 shkurt 2019
......
 

Njoftim për kontratë " Renovimi i aneksit"

7 shkurt 2019
......
 

Njoftim për kontratë - “Furnizim me veturë zyrtare për nevoja të BQK-së”

29 janar 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate: "Shërbimet e sigurimit shëndetësor"

25 janar 2019
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me pajisje të TI-së" LOT 1,2,3,6,8

21 janar 2019
......
 

Njoftim për anulim të aktivitetit të prokurimit " Furnizim me pajisje të TI-së" LOT 7

21 janar 2019
......
 

Njoftim për anulim të aktivitetit të prokurimit " Furnizim me pajisje të TI-së" LOT 5

21 janar 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit "Furnizim me pajisje të TI-së" LOT 4

21 janar 2019
......
 

Ftesë për kuotim - "Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren” Ritender

14 janar 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Shërbime të sigurimit shëndetësor" Ritenderim

10 janar 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbime të sigurimit shëndetësor" Ritenderim

8 janar 2019
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "“Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren”

8 janar 2019
......
 

Njoftim për kontratë- "Furnizim me makina për procesimin e parave’’ Ritenderim

28 dhjetor 2018
......
 

Notification of the Contract Award- Upgrade of core Banking System – Oracle Flexcube

26 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për kontratë- “Shërbime të sigurimit shëndetësor” Ritender

21 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbime të sigurimit shëndetësor"

19 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Shërbimet e kontrolleve mjekësore për stafin e BQK-së"

19 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Projekti për renovimin e Aneksit të BQK-së’’

14 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për kontratë- “Furnizim me pajisje të T.I”

12 dhjetor 2018
......
 

Ftesë për kuotim- "Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren” Ritender

11 dhjetor 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren”

5 dhjetor 2018
......
 

Njoftim për kontratë- "Shërbime të sigurimit shëndetësor"- Ritender

4 dhjetor 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbime të sigurimit shëndetësor"

27 nëntor 2018
......
 

Ftesë për kuotim- "Trupa ndriçues për ndriçimin e jashtëm në objektin e BQK-së në Prishtinë dhe Prizren"

27 nëntor 2018
......
 

Njoftim për kontratë- “Shërbime të kontrolleve mjekësore për stafin e BQK-së”

22 nëntor 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

14 nëntor 2018
......
 

Njoftim për kontratë - "Projekti për renovimin e Aneksit të BQK-së"

14 nëntor 2018
......
 

Njoftim për kontratë- Ritenderim " Shërbimet e sigurimit shëndetësor"

14 nëntor 2018
......
 

Invitation for Bids - "Upgrade of Core Banking System - Oracle Flexcube"

12 nëntor 2018
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit- Shërbime të sigurimit shëndetësor

8 nëntor 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate - " Shërbimet e dezinfektimit, dezinsektimit dhe derratizimit"

5 nëntor 2018
......
 

Njoftim për kontratë - “Shërbime të sigurimit shëndetësor"

23 tetor 2018
......
 

Njoftim për zgjatje të afatit për dorëzimin e ofertave "Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

16 tetor 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)"

9 tetor 2018
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Furnizim me makina për procesimin e parave”

5 tetor 2018
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh “Shërbime të Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit” Ritender

3 tetor 2018
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Shërbimet e pastrimit të objektit të BQK-së”

27 shtator 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate- "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)"

21 shtator 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- Mirëmbajtja tre vjeçare për Enclosure & Blades

18 shtator 2018
......
 

Njoftim për kontratë - "Shërbimet e Pastrimit të Objektit të BQK-së"- Ritenderim

14 shtator 2018
......
 

Ftesë për kuotim çmimi- "Shërbime të Dezinfektimit, Dezinsektimit dhe Deratizimit"

12 shtator 2018
......
 

Njoftim per dhënie kontrate - ‘’Furnizim me pajisje të T.I. -Laptopa’’- Ritender

10 shtator 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit- " Shërbimet e pastrimit të objektit të BQK-së”

7 shtator 2018
......
 

Ftesë për kuotim çmimi- Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)”

7 shtator 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Mirembajtja tre vjeçare për Enclosure dhe Blades”

5 shtator 2018
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator"

29 gusht 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me pajisje të T.I. - Laptop"

29 gusht 2018
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizimi me makina për procesimin e parave" - Ritenderim

23 gusht 2018
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator" Ritenderim

17 gusht 2018
......
 

Njoftim për Kontratë-Shërbimet e pastrimit të objektit të BQK-së,BQK -18 030 221

10 gusht 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit - Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator”: BQK 18 027 121

10 gusht 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimi-" “Furnizim me makineri dhe material shpenzues për procesimin e parave”-LOT 1 Makina për procesimin e kartëmonedhave"

8 gusht 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me makineri dhe material shpenzues për procesimin e parave"

8 gusht 2018
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me pajisije të TI-së” – Lot 1,3,4

3 gusht 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e procedurës - “Furnizim me pajisje të T.I” Lot 2 Loptop

2 gusht 2018
......
 

Njoftim për kontratë- "Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator"

16 korrik 2018
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizimi me makineri dhe material shpenzues për procesimin e parave’’

12 korrik 2018
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me pajisje të T.I."

4 korrik 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me pjesë rezervë dhe material shpenzues për TI"

21 qershor 2018
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh "Furnizim me pjesë rezervë dhe material shpenzues për TI"

24 maj 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Sigurimi i jetës në grup"

16 maj 2018
......
 

Njotim për dhënie kontrate " Shërbime të parkingut për vetura të BQK-së" - Ritender

27 prill 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Vlerësimi i gjendjes aktuale (IT Assessment), mbi konfigurimin dhe funksionimin e sistemeve dhe shërbimeve të T.I. dhe testimi i disa aplikacioneve të publikuara për përdorim nga institucionet e jashtme (pen testing)

23 prill 2018
......
 

Njoftim për kontratë-Sigurimi i jetës në grup - Nr. i Prokurimit: BQK 18 019 221

13 prill 2018
......
 

Njoftim për dhënie kontrate - Shërbimet e përkthimit për nevoja të BQK-së

11 prill 2018
......
 

Njoftim për kontratë-Shërbimet e parkingut për vetura-Nr. i Prokurimit: BQK 18 017-1 221

6 prill 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Shërbimet e parkingut për vetura” Nr. i Prokurimit:BQK 18 017 221

29 mars 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbimet e parkingut për vetura” Nr. i Prokurimit: BQK 18 017 221

16 mars 2018
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim dhe instalimi i sistemit te kamerave” Nr. i Prokurimit: BQK 17 055.1 121

13 mars 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbime të përkthimit për nevojat e BQK-së” Nr. i Prokurimit: BQK 18 013 221

8 mars 2018
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim dhe instalimi i sistemit të kamerave” Nr. i Prokurimit: BQK 17 055.1 121

2 shkurt 2018
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës - Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare të stafit të BQK-së

26 janar 2018
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave”

26 janar 2018
......
 

Njoftim për kontratë - “Furnizim dhe instalimi i sistemit të kamerave”

26 dhjetor 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me softuer për monitorim të rrjetit dhe pajisje për ruajtjen e shënimeve"

19 dhjetor 2017
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim të ofertave “ Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare te stafit të BQK-së”

18 dhjetor 2017
......
 

Njoftim për dhënie Kontratë “Furnizim me UPS për dhomë të serverëve” Numri i Prokurimit: BQK 17 038 121

1 dhjetor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare te stafit të BQK-së”

1 dhjetor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me softuer për monitorim të rrjetit dhe pajisje për ruajtjen e shënimeve”

24 nëntor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Vlerësimi i gjendjes aktuale (IT Assessment), mbi konfigurimin dhe funksionimin e sistemeve dhe shërbimeve të T.I. dhe testimi i disa aplikacioneve të publikuara për përdorim nga institucionet e jashtme (pen testing)”

24 nëntor 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizimi dhe instalimi i sistemit te alarmit të zjarrit dhe sistemit zjarrfikës për arkiva”

10 nëntor 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me makina për numërimin e kartëmonedhave dhe për lidhjen e kartëmonedhave”

31 tetor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me UPS për dhomë të serverëve” Numri i Prokurimit: BQK 17 038 121

9 tetor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me makina për numërimin e kartëmonedhave dhe për lidhjen e kartëmonedhave”

28 shtator 2017
......
 

Njoftim për Kontratë "Furnizimi dhe instalimi i sistemit te alarmit të zjarrit dhe sistemit zjarrfikës për arkiva-Ritender"

20 shtator 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me Softuer për backup, zgjatja e garancionit dhe mirëmbajtjes për enclosure, blades dhe firewall, furnizim me licenca Exchange 2016 standard user CAL”

22 gusht 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate: “Furnizim me inventar”

14 korrik 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me Softuer për backup, zgjatja e garancionit dhe mirëmbajtjes për enclosure, blades dhe firewall, furnizim me licenca Exchange 2016 standard user CAL”

12 korrik 2017
......
 

Njoftim për anulimin e dhënies së kontratës: “Furnizimi dhe instalimi i sistemit te alarmit të zjarrit, vjedhjes dhe sistemit zjarrfikës për arkiva – LOT 1 dhe 3”

12 qershor 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me inventar”

2 qershor 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate: “Rregullimi i Trezorëve Modular” Faza e dytë

1 qershor 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate : “Furnizim me Softuer për menaxhim dhe auditim të ndryshimeve në Sisteme të TI-së”

31 maj 2017
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me Inventar"

24 maj 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate: " Furnizimi dhe instalimi i sistemit të alarmit të zjarrit, vjedhjes dhe sistemit zjarrfikës për arkiva"

25 prill 2017
......
 

Njoftim për kontratë :“Furnizim me Softuer për menaxhim dhe auditim te ndryshimeve ne Sisteme te TI-së”

20 prill 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me inventar”

13 prill 2017
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Renovimi i hapësirës hyrëse në objekt, oborrit dhe kopshtit të BQK-së”

12 prill 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me pajisije të TI-së” – Lot 4

28 mars 2017
......
 

Njoftim mbi anulimin e dhenies se kontrates "Furnizim me pajisje te TI-se" LOT 4

24 mars 2017
......
 

Njoftim për Dhënie Kontrate “Shërbimet e pastrimit të objektit të BQK-së”

21 mars 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizimi dhe instalimi i sistemit te alarmit të zjarrit, vjedhjes dhe sistemit zjarrfikës për arkiva”

9 mars 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me pajisije të TI-së” – Lot 1,2,3,4,5,6,7

7 mars 2017
......
 

Njoftim për Kontratë - “Renovimi i hapësirës hyrëse në objekt, oborrit dhe kopshtit të BQK-së”

3 mars 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Shërbimet e pastrimit të objektit të BQK-së”

28 shkurt 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Rregullimi i Trezorëve Modular”

23 shkurt 2017
......
 

Njoftim për Dhënie Kontrate “Furnizim me material zyrtar”

16 shkurt 2017
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë"

16 shkurt 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë-ritender”

30 janar 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me pajisje të T.I.”

30 janar 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me material zyrtar”

24 janar 2017
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit - “Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë”

23 janar 2017
......
 

Njoftim për Kontratë “Shërbimet e instalimit të pajisjeve të sigurisë”

30 dhjetor 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës-Ritender”

28 dhjetor 2016
......
 

Njoftim për Dhenie Kontrate- “Furnizim me softuer për Sistemin e Menaxhimit të Informacionit dhe Fotokopje”

21 dhjetor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës-Ritender”

15 dhjetor 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate - “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së-Ritender”

14 dhjetor 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Rregullimi i klimave në dhomën e serverëve”

1 dhjetor 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës”-ritender

22 nëntor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së-Ritender”

15 nëntor 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së -Ritender”

10 nëntor 2016
......
 

Ftese për kuotim çmimesh “Rregullimi I klimave në dhomën e serverëve”

10 nëntor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë- “Furnizim me softuer për Sistemin e Menaxhimit të Informacionit dhe Fotokopje”

4 nëntor 2016
......
 

Njoftim mbi ri-zgjatjen e afatit për dorëzim të ofertave Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

4 nëntor 2016
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim të ofertave Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

20 tetor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës-Ritender”

18 tetor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së-Ritender”

17 tetor 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”

17 tetor 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës”

10 tetor 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së -Ritender”

10 tetor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik zjarrfikës”

29 shtator 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Mirembajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri të Informacionit (SIEM)” Ritender

27 shtator 2016
......
 

Njoftim për Kontratë-Ritender “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së”

23 shtator 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me Gjeneratorë dhe pajisje tjera"

20 shtator 2016
......
 

Njoftim për Kontratë "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)-Ritender"

16 shtator 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së”

15 shtator 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me Gjeneratorë dhe pajisje tjera”

9 shtator 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)"

9 shtator 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me ujë për nevojat e BQK-së”

2 shtator 2016
......
 

Njoftim për Kontratë- "Mirëmbajtja vjetore e Sistemit për Monitorim dhe Siguri te Informacionit (SIEM)"

26 gusht 2016
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me makina për lidhjen e pakove dhe numërimin e kartëmonedhave -Ritender”

22 gusht 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me karrrige"

25 korrik 2016
......
 

Njoftim për kontratë- Ritenderim "Furnizim me makina për lidhjen e pakove dhe numërimin e kartëmonedhave"

21 korrik 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Renovimi i kulmit në objektin e BQK-së"

19 korrik 2016
......
 

FTESË PËR ANKAND PUBLIK

7 korrik 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me makina për lidhjen e pakove dhe numërimin e kartëmonedhave"

4 korrik 2016
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim të ofertave “Furnizim me Karrige”

17 qershor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me makina për lidhjen e pakove dhe numërimin e kartëmonedhave”

17 qershor 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Shërbimet e Sigurimit të Jetës në grup”

15 qershor 2016
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me Inventar-Pjesa 2”

13 qershor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Renovimi i kulmit në objektin e BQK-së”

13 qershor 2016
......
 

Njoftim për Kontratë “Furnizim me Karrige”

8 qershor 2016
......
 

Notification of the Contract Award “2xStorage Systems”

27 maj 2016
......
 

Notification of the Contract Award “Equipment (vault, security system, etc.) for the BCC Center”

24 maj 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me material higjienik”

20 maj 2016
......
 

Notification of the Contract Award “IT Equipment”

16 maj 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Furnizim me Inventar"-LOT 1

13 maj 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Integrimi dhe kontrollimi i printimit në BQK”

26 prill 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me material higjienik”

25 prill 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbimet e Sigurimit të jetes në grup”

25 prill 2016
......
 

Njoftim për Kontratë "Furnizim me Inventar"

6 prill 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Furnizim me material shpenzues për TI"

5 prill 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Integrimi dhe kontrollimi i printimit në BQK”

25 mars 2016
......
 

Ftese për kuotim çmimesh “Furnizim me material shpenzues për TI”

23 mars 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me pajisje të TI.”- LOT 1,3,4 dhe 6

22 mars 2016
......
 

Njoftim për anulimin e aktiviteit te prokurimit “Furnizim me pajisje të TI.” LOT 2

22 mars 2016
......
 

FTESË PËR ANKAND PUBLIK 2016

10 mars 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Furnizim me pajisje per sistemin e kamerave"

10 mars 2016
......
 

Invitation for Bids “IT Equipment”

1 mars 2016
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me pajisje të TI.”- LOT 5

19 shkurt 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbime konsulence për mbikëqyrjen e realizimit të projektit- Renovimi i objektit të BQK-së”

18 shkurt 2016
......
 

Invitation for bids “Equipment (vault, security system, etc.) for the BCC Center”

16 shkurt 2016
......
 

Invitation for bids “2x Storage Systems”

10 shkurt 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me pajisje të TI.”

28 janar 2016
......
 

Njoftim për kontratë- Ritenderim "Furnizimi me pajisje për sistemin e kamerave"

26 janar 2016
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizimi me pajisje për sistemin e kamerave”

19 janar 2016
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me Central Telefonik dhe Telefonë VOIP"

19 janar 2016
......
 

Request for Expressions of Interest for “Feasibility Study for the Establishment of a Training Centre”

8 janar 2016
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbime të konsulencës për mbikëqyrjen e realizimit të projektit - Renovimi i objektit të BQK-së ”

30 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Mbindërtimi dhe renovimi i objektit të Bqk-së”

24 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë - Ritenderim “Furnizim me Central Telefonik dhe Telefonë VOIP”

18 dhjetor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit "Furnizim me Central Telefonik dhe Telefonë VOIP"

11 dhjetor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me Sistemin e Menaxhimit të Informacionit"

11 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Zhvendosja e rrethojës së objektit dhe rregullimi i parkingut ”

8 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Shërbime të sigurimit shëndetësor”

3 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me pajisje për sistemin e kamerave"

3 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me Central Telefonik dhe Telefonë VOIP"

1 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për dhënie kontrate "Implementimi i zgjidhjes së autentikimit të dyfishtë"

1 dhjetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Zhvendosja e rrethojës së objektit dhe rregullimi i parkingut"

20 nëntor 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi"

19 nëntor 2015
......
 

Njoftim për kontratë - Ritenderim "Implementimi i zgjidhjes së autentikimit të dyfishtë"

12 nëntor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Implementimi i zgjidhjes së autentikimit të dyfishtë"

5 nëntor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Shërbime të sigurimit shëndetësor"

2 nëntor 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me Trezor Modular"

30 tetor 2015
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh " Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi"

26 tetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Implementimi i zgjidhjes së autentikimit të dyfishtë”

23 tetor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me Sistemin e Menaxhimit të Informacionit" - Ritenderim

23 tetor 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Rezervimi i sallës për aktivitete sportive"

22 tetor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Furnizim me Sistemin e Menaxhimit të Informacionit"

5 tetor 2015
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh "Rezervimi i sallës për aktivitete sportive"

29 shtator 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit Shërbime konsulence për realizimin e projektit “Mbindërtimi dhe renovimi i objektit të BQK-së”

22 shtator 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Furnizim me karrigë lëvizëse"

22 shtator 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Shërbime të mbikëqyrjes së realizimit të projektit –Renovimi i objektit të BQK-së në Prizren"

31 gusht 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Rezervimi i sallës për aktivitete sportive"

31 gusht 2015
......
 

Njoftim për parakulaifikim për fazën e parë "Mbindërtimi dhe Renovimi i objektit të BQK-së”

26 gusht 2015
......
 

FTESË PËR KUOTIM

13 gusht 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me Licenca të TI-së”

12 gusht 2015
......
 

Njoftim për kontratë-Ritenderim “Furnizim me karrika lëvizëse”

12 gusht 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator”

11 gusht 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Rezervimi i sallës për aktivitete sportive"

7 gusht 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave

31 korrik 2015
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me Trezor Modular i Sigurisë së lartë”

24 korrik 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit "Furnizim me karriga lëvizëse"

23 korrik 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me Licenca të TI-së"

22 korrik 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me Sistemin e Menaxhimit të Informacionit"

8 korrik 2015
......
 

Notification of Contract Award "Financial Sector Strengthening and Market Infrastructure Project"

8 korrik 2015
......
 

Njoftim për kontratë- ritenderim "Furnizim me karrige lëvizëse"

26 qershor 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës-Ritenderim“Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave”

19 qershor 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Shërbimet e Sigurimit të jetës në grup”

18 qershor 2015
......
 

Njoftim për kontratë- ritenderim “Furnizim me Derivate të naftës”

18 qershor 2015
......
 

Njoftim për dhënie kontrate “Furnizim me një pasjisje për monitorim dhe siguri të sistemit të informacionit”

17 qershor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave”

17 qershor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Furnizim me karrika lëvizëse”

17 qershor 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit

4 qershor 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave"

27 maj 2015
......
 

Njoftim për Kontratë- Ritenderim "Shërbimet e Sigurimit të jetes në grup"

27 maj 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me karrige lëvizëse"

27 maj 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit

26 maj 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me paisje për procesim dhe sortim të parasë”

26 maj 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizim me material shpenzues për paisjet e keshit”

26 maj 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me derivate te naftes per automjete dhe gjeneratorë"

21 maj 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me një pajisje për monitorim dhe siguri të sistemit të informacionit"

21 maj 2015
......
 

Notification of the Contract Award “ Supply, implementation and support of an Automated Transfer System (ATS(RTGS/ACH)) and related linkages for the Central bank of Kosovo (CBK)”

20 maj 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Shërbimet e Sigurimit të jetes në grup"

13 maj 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me kredi mbushje për telefona mobil"

12 maj 2015
......
 

Njoftim për kontratë- Ritenderim “Furnizim me pajisje të keshit"

28 prill 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me aparate automatike të kafesë"

24 prill 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Internet dhe VPN"

23 prill 2015
......
 

Njoftim për kontratë - Ritenderim "Furnizim me kredi-mbushje për telefona mobil"

22 prill 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit

17 prill 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit

16 prill 2015
......
 

Njoftim për kontratë- ritenderim “Furnizim me material shpenzues për paisjet e keshit”

16 prill 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit

14 prill 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit

7 prill 2015
......
 

Njoftim për zgjatje kontrate: “Furnizim me pajisje për procesimin dhe sortimin e parasët”

1 prill 2015
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbimet e Internetit dhe VPN- së”

27 mars 2015
......
 

Njoftim për kontratë " Furnizim me pajisje për procesimin dhe sortimin e parasë"

25 mars 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës " Furnizim me pajisje dhe me licenca të TI-së"

23 mars 2015
......
 

Ftesë për shprehje të interesit "Shërbime konsulence për realizimin e projektit “Mbindërtimi dhe renovimi i objektit të BQK-së”

20 mars 2015
......
 

Njoftim për kontratë “Furnizim me material shpenzues për paisjet e keshit”

19 mars 2015
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me kredi-mbushje për telefona mobil "

17 mars 2015
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me një pajisje për monitorim dhe siguri të sistemit të informacionit"

13 mars 2015
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktitvitetit të prokurimit

13 mars 2015
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me pajisje dhe me licenca të TI-së"

4 shkurt 2015
......
 

Notification of the contract award: "Software for off-site supervision"

3 shkurt 2015
......
 

Ftesë për shprehje interesi: "Shërbime konsulence për realizimin e projektit për mbindërtim dhe renovim të objektit të BQK-së"

22 janar 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me pajisje dhe me licenca të TI-së"

21 janar 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime printimi"

16 janar 2015
......
 

Njoftim për kontratë: "Mbindërtimi dhe renovimi i objektit të BQK-së"

5 janar 2015
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me material shpenzues për zyre"

18 dhjetor 2014
......
 

Invitation for Bids (Rebidding): "Refurbishment of the Business Continuity Center"

11 dhjetor 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me pajisje dhe me licenca të TI-së"

11 dhjetor 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Renovimi i garazhës nëntokësore dhe i aneksit të recepcionit"

10 dhjetor 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic Computer Crime Policy)

5 dhjetor 2014
......
 

Njoftim për zgjatje afati: "Shërbime printimi"

1 dhjetor 2014
......
 

Ftesë për ankand publik: "Shitja e veturave"

26 nëntor 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Shërbime printimi"

19 nëntor 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Dezinfektimi,Dezinsektimi dhe Deratizimi "

18 nëntor 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e procedurës së prokurimit: ““Furnizim me një pajisje për monitorim dhe siguri të sistemit të informacionit”

17 nëntor 2014
......
 

Ftese per kuotim çmimesh: “Renovimi i garazhes nentokesore dhe i aneksit te recepcionit”

11 nëntor 2014
......
 

Invitation for Bids (IFB) - Rebidding: "Software for off-site supervision"

10 nëntor 2014
......
 

Ftesë për kuotim: "Dezinfektimit, Dezinsektimi dhe Deratizimi”

4 nëntor 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me material shpenzues për bife"

30 tetor 2014
......
 

Njoftim për anulimin e tenderit: “Refurbishment of the Business Continuity Center (BCC)”

28 tetor 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)"

23 tetor 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me material shpenzues për zyre"

21 tetor 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me një pajisje për monitorim dhe siguri të sistemit të informacionit"

10 tetor 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Furnizim me material shpenzues për zyre"

7 tetor 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me material shpenzues për bife"

18 shtator 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Furnizim me material shpenzues për bife" (Rishpallje)

16 shtator 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime të auditimit të jashtëm të pasqyrave financiare të BQK-së 2014-2016"

16 shtator 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me material shpenzues për zyre"

11 shtator 2014
......
 

NOTICE FOR ANNULING THE BIDDING PROCESS:

9 shtator 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me material shpenzues për bife”

4 shtator 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Furnizim me material shpenzues për bife"

3 shtator 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me material shpenzues për bife"

20 gusht 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Shërbime të auditimit të jashtëm të pasqyrave financiare të BQK-së 2014-2016"

29 korrik 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Ridizajnimi i ueb faqes së BQK - së"

22 korrik 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me vetura 4 x 4- Limuzinë - Rishpallje

17 korrik 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontrates: Furnizim me material shpenzues për TI - tonerë

14 korrik 2014
......
 

Njoftim për kontratës: "Ridizajnimi i ueb-faqes së BQK-së"

4 korrik 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me fotokopje"

2 korrik 2014
......
 

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS: "Shërbime të sigurimit të jetës në grup"

27 qershor 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

27 qershor 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Marrja e objektit me qera"

27 qershor 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Hartimi i projektit për mbindërtim"

24 qershor 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me vetura 4x4 - Limuzinë"

20 qershor 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Furnizim me vetura 4x4 - Limuzinë"

19 qershor 2014
......
 

Njoftim për zgjatje të afatit: "Furnziim me material shpenzues per TI - tonerë"

16 qershor 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me material shpenzues për TI - tonerë"

12 qershor 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: BQK 14 039 221 "Shërbime të sigurimit të jetës në grup"

3 qershor 2014
......
 

Njoftim per kontrate: "Furnizim me vetura 4x4 - Limuzine"

2 qershor 2014
......
 

Njoftim per kontrate (ri-shpallje): "Furnizim me fotokopje"

2 qershor 2014
......
 

Njoftim per kontrate: "Hartimi i projektit per mbindertim"

2 qershor 2014
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit "Furnizim me aparat per incizimin e bisedave telefonike"

27 maj 2014
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit të prokurimit "Shërbime të sigurimit të jetës në grup"

27 maj 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Shërbime të sigurimit të jetës në grup

14 maj 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me karrige per sallë të konferencave"

14 maj 2014
......
 

NJOFTIM MBI ANULIMIN E LOTEVE/PJESËVE TË AKTIVITETIT: "Furnizim me pajisje të TI-së"

28 prill 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me pajisje të TI-së"

28 prill 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Rishpallje - "Furnizim me karrige për sallë konferencash"

24 prill 2014
......
 

Invitation For Bids: "Supply, implementation and support of an Automated Transfer System (ATS - RTGS/ACh) and related linkages for the CBK"

23 prill 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Rregullimi i hapësirës së korridorit dhe i dhomës së klientëve"

22 prill 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Ri-shpallje: "Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

18 prill 2014
......
 

Rishpallje - Njoftim për kontratë "Furnizim me aparat për incizimin e bisedave telefonike"

17 prill 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

15 prill 2014
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Furnizim me aparat për incizimin e bisedave telefonike

15 prill 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me një grisës të letrës (shredding machine) të kapacitetit të lartë

15 prill 2014
......
 

Notification of the Contract Award: "IT Hardware for the BCC Center"

10 prill 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Furnizim me mjete pune të TI-së (Rishpallur)"

8 prill 2014
......
 

Invitation for Bids: "Off-the-shelf software for off-site supervision"

31 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me aparat për incizimin e bisedave telefonike

31 mars 2014
......
 

Njoftim per anulim te tenderit "Furnizim me ulese per auditorium"

27 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me mjete pune të TI-së"

26 mars 2014
......
 

Njoftim për vazhdim afati (tenderi): "“Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK”

26 mars 2014
......
 

Invitation for Bids: "Refurbishment of the Business Continuity Center (BCC)"

24 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me pajisje të TI-së"

19 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Furnizim me një grisës të letrës (shredding machine) të kapacitetit të lartë"

18 mars 2014
......
 

Njoftim për anulimin e tenderit "Furnizim me një grisës të letrës (shredding machine) të kapacitetit të lartë"

17 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

13 mars 2014
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh - Rishpallje: "Furnizim me ulëse për auditorium"

13 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Rregullimi i hapësirës së korridorit dhe i dhomës së klientëve"

11 mars 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me thasë për para"

11 mars 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me kuti druri

10 mars 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Furnizim me ulëse për auditorium"

10 mars 2014
......
 

Njoftim për kontratë: “Furnizim me një grisës të letrës (shredding machine) të kapacitetit të lartë”

7 mars 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: “Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

7 mars 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime përkthimi"

4 mars 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Furnizim me mjete pune të TI-së"

3 mars 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Marrje e objektit me qira

27 shkurt 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me makina për procesim kartëmonedhash

24 shkurt 2014
......
 

Procedurë për kuotim çmimesh: Furnizim me ulëse për auditorium

21 shkurt 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës për tenderin "Furnizim me materiale shpenzuese për lidhjen e parave - rollne"

20 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me mjete pune të TI-së

19 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me kuti druri

14 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me thasë për para

14 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Shërbim auto parkingu për punëtorët e BQK - së

12 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Shërbime përkthimi"

6 shkurt 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime të servisimit të aparateve zjarrfikëse"

5 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me material shpenzues për lidhjen e parave - rollne

3 shkurt 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Marrje e objektit me qira"

30 janar 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me makina për procesim kartëmonedhash"

28 janar 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Ekzekutimi i punëve sipas projektit për renovim të zyrave në BQK"

23 janar 2014
......
 

Njoftim për kontratë (Ri-shpallur): "Shërbime të servisimit të aparateve zjarrfikëse"

22 janar 2014
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: "Shërbime të servisimit të aparateve zjarrfikëse"

20 janar 2014
......
 

Invitation for Bids: "IT Hardware for the Business Continuity Center (BCC)"

14 janar 2014
......
 

Njoftim për kontratë: "Shërbime të servisimit të aparateve zjarrfikëse"

9 janar 2014
......
 

Njoftim për dhënie të Kontratës: "Servisimi i UPS-ve"

8 janar 2014
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Shërbime të mirëmbajtjes së ashensorëve"

31 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Materiale reprezentative për Vitin e Ri

26 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me uniforma"

18 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Furnizim me pajisje të TI - kompjuterë dhe router"

12 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: "Shërbime të mirëmbajtjes së ashensorëve"

11 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Materiale reprezentative për Vitin e Ri 2014

10 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me ujë të pijshëm

9 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: "Servisimi i UPS-ve"

6 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me uniforma; BQK 13 095 124

4 dhjetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: Furnizim me pajisje të TI-së (kompjuterë dhe router)

3 dhjetor 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit "Furnizim me pajisje te TI - kompjutere dhe router"

27 nëntor 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit "Sherbimet e mirembajtjes se ashensorit"

27 nëntor 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: Furnizim me ujë të pijshëm BQK 13 092 124

19 nëntor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Shërbime sigurimi BBB dhe ECCP

15 nëntor 2013
......
 

Njoftim për anulim të tenderit: Furnizim me ujë të pijshëm

13 nëntor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me pajisje të TI - kompjuterë dhe router

6 nëntor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Shërbime të mirëmbajtjes së ashensorëve

5 nëntor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me ujë të pijshëm

1 nëntor 2013
......
 

Njoftim per kontrate: Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)

22 tetor 2013
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh: Shërbime të mirëmbajtjes së ashensorëve

16 tetor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me ujë të pijshëm BQK 13 076 124

1 tetor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontatës: Furnizim me inventar pë zyre të reja BQK 13 073 324

25 shtator 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontatës: Furnizim me server: BQK 13 072 121

23 shtator 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me pajisje të TI - hard disqe dhe memorie për serverë BQK 13 070 121

17 shtator 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me inventar për zyre të reja

10 shtator 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me server

6 shtator 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me pajisje të TI - hard disqe dhe memorie për serverë

30 gusht 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me aparate telefonike

30 gusht 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Projekti për rimodelimin e hapësirës së brenshme dhe rregullimit të kopshtit të BQK - së

15 gusht 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit: Furnizim me aparate telefonike

13 gusht 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: Projekti për rimodelimin e hapësirës së brendshme dhe rregullimit të kopshtit të BQK - së"

2 gusht 2013
......
 

Njoftim për zgjatje të afatit për dorëzim të ofertave: Furnizim me aparate telefonike

1 gusht 2013
......
 

Njoftim për kontratë: "Furnizim me aparate telefonike"

29 korrik 2013
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Projekti për rimodelimin e enterierit dhe rregullimit të kopshtit të BQK - së"

29 korrik 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Punimi i rafteve për dokumente për BQK - në

25 korrik 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: "Ekzekutimi i punëve për projektin për rimodelimin e zyrave"

15 korrik 2013
......
 

Njoftim për dhënje të kontratës: "Furnizim me pajisje harduerike të TI-së (laptop)"

12 korrik 2013
......
 

Njoftim për tenderuesin e eliminuar: "Ekzekutimi i punëve të projektit për rimodelimin e zyrave"

12 korrik 2013
......
 

Ftesë për Kuotim Cmimesh: Punim i rafteve për dokumente: BQK 13 060 324

8 korrik 2013
......
 

Ftesë për ankand publik

5 korrik 2013
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Furnizim me material shpenzues për TI"

5 korrik 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Projekti për rimodelimin e hapësirës së brendshme dhe rregullimit të kopshtit të BQK - së

4 korrik 2013
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit: "Projekti për rimodelimin e hapësirës së brendshme të BQK - së"

2 korrik 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallur: Furnizim me pajisje harduerike të TI-së (laptop)

19 qershor 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: Furnizim me pajisje harduerike të TI-së (laptop)

13 qershor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Shërbime të sigurimit të jetës në grup

7 qershor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Projekti për rimodelimin e hapësirave të brendshme të BQK - së

5 qershor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Ekzekutimi i punëve të projektit për rimodelimin e zyrave

5 qershor 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me material shpenzues për Ti - Rishpallje

1 qershor 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Ekzekutimi i projektit për xhamëzimin dhe izolimin e objektit të BQK-së

31 maj 2013
......
 

Njoftim për Kontratë: Furnizim me pajisje harduerike të TI - së - Laptop

29 maj 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me makinë për procesim të kartëmonedhave

28 maj 2013
......
 

Njoftim për kontratë - Rishpallje: Shërbime të sigurimit të jetës në grup

24 maj 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: Furnizim me pajisje të TI-së - router

23 maj 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: Furnizim me material shpenzues për TI

22 maj 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të Prokurimit: Shërbime të sigurimit të jetës në grup

22 maj 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: Projekti për rimodelimin e zyrave të BQK-se

21 maj 2013
......
 

Njoftimin per dhenie te kontrates: Servisimi i klimave qendrore te BQK

15 maj 2013
......
 

Njoftim për kontratë – Rishpallur: Furnizim me makinë për procesim kartëmonedhash

8 maj 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Ekzekutimi i punëve të Projektit për rimodelimin e zyrave

30 prill 2013
......
 

Njoftimin per kontrate: “Furnizim me material shpenzues per TI – Rishpallje”

29 prill 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: Furnizim me makinë për procesimin e kartëmonedhave

26 prill 2013
......
 

Njoftim për kontrate: Servisimi i klimave Qendrore

24 prill 2013
......
 

Njoftim per Dhenie te Kontrates: Shërbime të rezervimit të sallës për aktivitete sportive për stafin e BQK-së

23 prill 2013
......
 

Njoftim për kontrate:Projekti për rimodelimin e zyreve të BQK-së

19 prill 2013
......
 

Njoftim për anulim: Furnizim me material shpenzues për TI

19 prill 2013
......
 

Njoftim për kontrate:Ekzekutimin e projektit për xhamëzimin dhe izolimin e objektit të BQK-së

18 prill 2013
......
 

Njoftim për kontrate: Sherbimet e sigurimit te jetes ne grup

16 prill 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: “Furnizim me aparate fotokopjuese"

8 prill 2013
......
 

Njoftim për kontrate: Makinë për procesimin e kartëmonedhave

8 prill 2013
......
 

Njoftim per kontrate: Sherbime te rezervimit te salles per aktivitete sportive per stafin e BQK-se

4 prill 2013
......
 

Njoftim per kontrate: Furnizim me material shpenzues per TI

4 prill 2013
......
 

Njoftim mbi shtyrjen e afatit për dorëzim të ofertave: Servisimi i UPS-ve

28 mars 2013
......
 

Njoftimin mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit: “Rregullimi i kopshtit dhe sistemit te ujitjes”

27 mars 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me pajisje të TI-së – router

19 mars 2013
......
 

Njoftimin per dhenie te kontrates: Furnizim me Material Higjienik

18 mars 2013
......
 

Njoftimin per Kontrate: “Rregullimi i kopshtit dhe sistemit të ujitjes

8 mars 2013
......
 

Njoftim për zgjatje të afatit

7 mars 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: Furnizim me makinë për procesimin e kartëmonedhave

6 mars 2013
......
 

Njoftim për kontratë – Rishpallje: Furnizim me aparate fotokopjuese

5 mars 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Projekti për izolimin dhe xhamëzimin e objektit të BQK-së

5 mars 2013
......
 

Njoftim per kontrate"Furnizim me material higjienik"

28 shkurt 2013
......
 

Njoftim për kontrate (Rishpallje): Ekzekutimi i punëve ne dhomën e serverëve në BQK

27 shkurt 2013
......
 

Njoftimi per anulimin aktivitetin e prokurimit: “Ekzekutimi i punëve në dhomën e serverëve në BQK"

26 shkurt 2013
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit: “Furnizim me aparate fotokopjuese"

26 shkurt 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit: Furnizim me pajisje harduerike te TI-se

25 shkurt 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me pajisje harduerike të TI-së

14 shkurt 2013
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim të ofertave: Ekzekutimi i punëve në dhomën e serverëve në BQK

13 shkurt 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Makinë për procesimin e kartëmonedhave

12 shkurt 2013
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës: Furnizim me material shpenzues për lidhjen e parave

11 shkurt 2013
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim te ofertave: Ekzekutimi i punëve ne dhomën e serverëve ne BQK

8 shkurt 2013
......
 

Ftese per kuotim çmimesh: Projekti i izolimit dhe i xhamëzimit të objektit të BQK-së

6 shkurt 2013
......
 

Njoftim mbi zgjatjen e afatit për dorëzim te ofertave: Ekzekutimi i punëve ne dhomën e serverëve ne BQK

31 janar 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me aparate fotokopjuese

28 janar 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Ekzekutimi i punëve në dhomën e serverëve në BQK

24 janar 2013
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit: Furnizim me aparate fotokopjuese

24 janar 2013
......
 

Ftese per kuotim çmimesh

22 janar 2013
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Furnizim me pompe per sistemin e zjarrfikjes

8 janar 2013
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me aparate fotokopjuese

31 dhjetor 2012
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit: Furnizim me aparate fotokopjuese

28 dhjetor 2012
......
 

Njoftim per dhënie te kontratës: Dizajni Arkitektonik i Auditoriumit të BQK-së

27 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit te prokurimit: Furnizimi dhe instalimi i sistemit te ri te alarmit kundër zjarrit

26 dhjetor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates:” Shërbimet e Internetit dhe fije optike

26 dhjetor 2012
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh: Furnizim me aparate fotokopjuese

20 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Furnizim me softuer – Oracle Audit Vault

17 dhjetor 2012
......
 

“Njoftim për kontrate: "Furnizim me pompë për sistemin zjarrëfikës"

14 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për dhënie te kontratës: Rregullimi i hapësirës së punës

14 dhjetor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Sigurimi BBB dhe ECCP i BQK-së

7 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për kontratë: Furnizim me softuer

5 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për kontratë: Dizajni arkitektonik i auditoriumit në BQK

5 dhjetor 2012
......
 

Njoftim për kontratë – Sherbime te internetit

3 dhjetor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Furnizim me nje skaner të cantave

26 nëntor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Furnizim me nje aparat incizues te bisedave telefonike

22 nëntor 2012
......
 

Njoftim mbi anulimin e procedurës së prokurimit: Dizajni arkitektonik i Auditoriumit në BQK

21 nëntor 2012
......
 

Njoftim për kontratë – Ri-shpallje: Rregullimi i hapësirës së punës

17 nëntor 2012
......
 

Njoftim per kontrate: Furnizimi dhe instalimi i sistemit te ri te alarmit te zjarrit

9 nëntor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates:” Dizajni Arkitektonik i dhomes së Serverëve”

8 nëntor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Sherbime te sigurimit shendetesor

6 nëntor 2012
......
 

Njoftim për kontratë: Rregullimi i zonës së trezorëve

1 nëntor 2012
......
 

Njoftim për kontrate: "Furnizim me një skaner të çantave"

18 tetor 2012
......
 

Njoftim për kontrate: "Sigurimi BBB dhe ECCP i BQK-së”

18 tetor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Sherbime printimi

18 tetor 2012
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit: Furnizim me nje skaner te çantave

12 tetor 2012
......
 

Njoftim per anulim

12 tetor 2012
......
 

“Njoftim per kontrate: Furnizim me nje aparat incizues te bisedave telefonike

9 tetor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Furnizim me material shpenzues per zyre

5 tetor 2012
......
 

Njoftim - Shtyrja e afatit per dorezim/hapje te ofertave

28 shtator 2012
......
 

Njoftim per kontrate: Sherbime te sigurimit shendetesor

20 shtator 2012
......
 

Njoftim per kontrate: Dizajni arkiteknonik i dhomes se servereve ne BQK

18 shtator 2012
......
 

Njoftim për kontratë

31 gusht 2012
......
 

Njoftim për kontratë

28 gusht 2012
......
 

Njoftim per kontrate

23 gusht 2012
......
 

Njoftim per kontrate

22 gusht 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave, pajisjeve elektrike dhe punë tjera të shërbimeve të përgjithshme

8 gusht 2012
......
 

Njoftim per kontrate

7 gusht 2012
......
 

Njoftim për kontratë – Ri-shpallje: Dizajni arkitektonik i dhomës së serverëve në BQK

2 gusht 2012
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit – Dizajni arkitektonik i dhomës së serverëve në BQK

27 korrik 2012
......
 

Njoftim per kontrate

26 korrik 2012
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit te prokurimit – Furnizimi dhe instalimi i sistemit te ngrohjes alternative ne objektin e BQK-se

23 korrik 2012
......
 

Njoftim per kontrate – Dizajni arkiteknonik i dhomës së serverëve në BQK

14 korrik 2012
......
 

Njoftim per kontratë: Furnizimi dhe instalimi i sistemit alternativ të ngrohjes qendrore

6 korrik 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates: Furnizim me derivate te naftes per automjete dhe gjenerator

6 korrik 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates Furnizim me trezor modular të sigurisë së lartë

26 qershor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates – Sherbimet e sigurimit te jetes ne grup

15 qershor 2012
......
 

Njoftim

7 qershor 2012
......
 

Njoftim për kontratë

7 qershor 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates – Furnizim me pajisje te TI-se (kompjuterë, llap-top dhe printerë)

4 qershor 2012
......
 

“Njoftim për kontratë – Ri-shpallje - Furnizim me trezor modular të sigurisë së lartë”

1 qershor 2012
......
 

Njoftim për kontratë

25 maj 2012
......
 

Njoftim për kontratë

17 maj 2012
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit

11 maj 2012
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit

10 maj 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

30 prill 2012
......
 

Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit

30 prill 2012
......
 

FTESE PER ANKAND PUBLIK

27 prill 2012
......
 

Njoftim dhenje kontrates BQK

27 prill 2012
......
 

Njoftimi kontrate

27 prill 2012
......
 

Njoftim për kontratë

20 prill 2012
......
 

Njoftim për kontratë

20 prill 2012
......
 

Njoftim per kontrate – ri-shpallur

18 prill 2012
......
 

Njoftim per anulim

18 prill 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

17 prill 2012
......
 

Njoftim per ndryshim afati

6 prill 2012
......
 

Njoftim për kontrate-rishpallje

4 prill 2012
......
 

Njoftim per anulim te aktivitetit të prokurimit

2 prill 2012
......
 

Njoftim për kontratë

2 prill 2012
......
 

Njoftim per anulim te aktivitetit të prokurimit

30 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

29 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

29 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

22 mars 2012
......
 

Njoftim per anulim te aktivitetit të prokurimit

22 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

17 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

15 mars 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

13 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

8 mars 2012
......
 

Njoftim per anulim te aktivitetit të prokurimit

6 mars 2012
......
 

Njoftim për kontratë

2 mars 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

29 shkurt 2012
......
 

Njoftim për kontratë

28 shkurt 2012
......
 

Njoftim për kontratë

24 shkurt 2012
......
 

Njoftim për kontratë

23 shkurt 2012
......
 

Njoftim per kontrate

16 shkurt 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

15 shkurt 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

3 shkurt 2012
......
 

Njoftim për kontratë

1 shkurt 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

30 janar 2012
......
 

Njoftim per kontrate

13 janar 2012
......
 

Njoftim per anulim te aktivitetit të prokurimit

5 janar 2012
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

28 dhjetor 2011
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh

16 dhjetor 2011
......
 

Njoftim për kontratë

13 dhjetor 2011
......
 

Njoftim per dhenie te kontrates

13 dhjetor 2011
......
 

Njoftim per anulimin e procedures se prokurimit

13 dhjetor 2011
......
 

Njoftim për anulim te kontrates

9 dhjetor 2011
......
 

Njoftim per dhenie te Kontrates

7 dhjetor 2011
......
 

Njoftim për anulimin e procedures se prokurimit

2 dhjetor 2011
......
 

Njoftim për kontratë

24 nëntor 2011
......
 

Njoftim për kontratë

23 nëntor 2011
......
 

Njoftim për kontratë

23 nëntor 2011
......
 

Njoftim për anulim te kontrates

18 nëntor 2011
......
 

Njoftim për kontratë “Shërbime të përkthimit për nevojat e BQK-së” Nr. i Prokurimit: BQK 18 013 221

0 0