Kompanitë dhe ndërmjetësit e sigurimeve

Buletini statistikor janar - prill 2019

Tarifat e MTPL për të gjitha kompanitë e sigurimeve

Tarifat kufitare të policave kufitare me Malin e Zi

 

 

KS “ILLYRIA LIFE”

Sheshi Nëna Terezë Nr.33 
Prishtinë, 10000 
Republika e Kosovës
+383 38 228 808 
+383 49 717 222 
+383 45 422 170
 www.illyrialife.com 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2009

KS“Prisig” Sh.A

Rr. “Eduard Lir” Arbëri p.n.        
10000 Prishtinë, Kosovë       
Tel: +381 (0) 38 221 000        
info@prisig-ks.com          
www.prisig-ks.com 

 

Pasqyra Financiare 2016

KS “INSIG” (Licenca është revokuar me Vendimin e BQK-së Nr. 23-10/2019 më datë 26 prill 2019; Z. Nezir Lokaj, Likuidator të siguruesit “Insig” Dega Kosovë

KS të përgjithshme “SIGURIA”

Rr. Luan Hajradinaj Llamella: A            
10000 Prishtinë, Kosovë            
Tel:    00383 (0)38 248 848           
 00383 (0)38 248 849           
 Fax:    00383 (0)38 248 850 
 info@ks-siguria.com          
 www.ks-siguria.com   

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

KS “EUROSIG” SH.A..

Rr. 2 Korriku nr.4             
10000 Prishtinë, Kosovë             
Tel: +383 (0)38 244-080              
Fax: +383 (0)38 244-081              
info@eurosig-ks.com             
www.eurosig-ks.com 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011

Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

KS “GRAWE KOSOVA” Bordi Ekzekutiv i BQK-së në mbledhjen nr.16 të dates 31 gusht 2018 , ka miratuar revokimin e licencës së siguruesit “Grawe Kosova”

KS"GRAWE KOSOVA" Sh.a. 

Str. Bajram Kelmendi nr. 5
10000 Prishtinë

Tel:     +381 38 221 015 
Fax:    +381 38 221 015

Mail:    jetmir.krasnici@grawe.at  
Web:    www.grawe-kosova.com

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

 

KS “KOSOVA E RE”

Lagjia Kalabria nr 5               
10000 Prishtinë Kosovë               
Tel: 0800 16666               
Tel: 038 770 777               
Fax: 038 770 888               
info@kosovaere.com 
Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

KS “ SIGKOS”

Rr. Sylejman Vokshi p.n.            
 10000 Prishtinë, 
Kosovë Tel: + 383 (0) 38  22 20 23  
+ 383 (0) 38 22 20 33 + 381 
(0) 38 24 00 22 + 381 
(0) 38 22 32 18 -Shitja 
+ 383 (0) 38 23 00 23 –
Dëmet Fax: + 383 (0) 38 24 02 22 
info@sigkos.com 
claims@sigkos.com www.sigkos.com 

info@sigkos.com
claims@sigkos.com
www.sigkos.com

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyrat Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyrat Financiare  2008
Pasqyrat Financiare  2007

KS Illyria

Rruga Nëna Terezë nr. 33              
10000 Prishtinë, Kosovë            
 Tel: +383 38 750 850             
Thirrjet pa pagesë: 0800 75 000              
info@illyriainsurance.com              
 www.illyriainsurance.com 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

KS Sigma

Rr. Pashko Vasa nr. 13              
10000 Prishtinë, Kosovë              
Tel: +383 (0) 38 246 301              
Fax: +383 (0) 38 246 302            
Tel. pa pagesë: 0800 25800              
info@sigma-ks.net             
 www.sigma-ks.net 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA

Rr. Pashko Vasa p.n.                
10000 Prishtinë, Kosovë                
Tel: +383 38 240 241                
info@sigal-ks.com                
www.sigal-ks.com   

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

KS Sigal Uniqa Group

Rr. Pashko Vasa p.n.               
10000 Prishtinë, Kosovë                
Tel: +383 38 240 241                
 info@sigal-ks.com               
 www.sigal-ks.com 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2007

KS. Scardian

Rr. Perendori Justininan nr. 3 
10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: +383 38 777 444
 Mob: +383 49 90 90 90 
 info@scardian.com   
www.scardian.com  

Pasqyra Financiare 2016

KS Elsig

Rr. Tringë Smajli nr. 3        
10000 Prishtinë, Kosovë      
 Tel: +381 38 22 11 12        
Fax: +381 38 22 11 15       
office@kselsig.com

www.kselsig.com

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra Financaire 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra financiare 2011

Pasqyra financiare 2010

Pasqyra financiare 2009

 

Kompania e Brokerimit “Alberti – Broker i Sigurimeve” SH.P.K.

Magjistralja Prishtinë – Ferizaj km. 4 
10000 Prishtinë, Kosovë
 Mob: +383 49 618 300 
laureta885@gmail.com 
 

BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT

Rr. Lidhja e Pejës p.n.            
 10000 Prishtinë, Kosovë             
Tel: +383 (0) 38 227 060 
/ 038 603 059             
Tel: & F. +383 (0) 38 245 110 / 038 603 110              
info@bks-ks.org              
www.bks-ks.org 

Pasqyra Financiare 2016

Pasqyra Financiare 2014

Pasqyra financiare 2013

Pasqyra Financiare 2012

Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2009

N.T.SH.”Eurokoha- Reisen”

Ndërmjetësues në sigurime për produktin:
- Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Rr. Vellusha e Poshtme Nr.18 A/B
 10000 Prishtinë, Kosovë  
Tel/Fax: +383 38 230 000
 d.gerxhaliu@eurokoha.net 
 www.eurokoha.net www.flyksa.com  

 

 

 

“Pro Insurance Brokers” SH.A. - Ndërmjetësues i Sigurimeve

 Lagjja “Veternik “ p.n, Qendra Gorenje, Kati V.  
10000 Prishtinë, Kosovë 
Mob: + 383 49 777 733            
 +383 44 840 437; 
dardan.latifi@pib-ks.com
www.pib-ks.com

 

“Stars Brokers” SH.P.K. - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompania e Brokerimit “Star Broker ” SH.P.K. 
 Lagjia Arbëria, C2.7, Nr.3 
10000 Prishtinë, Kosovë
 Mob: + 383 49 470 400; 
Ganimete@arberia-kos.com 
Pasqyrat Financiare Çmimorja 
 

L.I.F.E. Kosova Sh.p.k. - Ndërmjetësues i Sigurimeve

 Lagjia Arbëria, Veranda C2, 7, H1.  
10000 Prishtinë, Kosovë 
Mob: +383 (0) 44 166 -584 hferataj@gmail.com
 hajredin.ferataj@life-kosova.eu 
www.life-kosova.eu
Pasqyrat Financiare Çmimorja 


 

“3 B Kosova ” SH.A.-Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompania e Brokerimit “3B Kosova ” 
SH.P.K. Rr. Bulevardi Nëna Terezë nr. 22 B 
10000 Prishtinë, Kosovë Mob: + 383 45 771 234
burimrrecaj@gmail.com

Pasqyrat Financiare Çmimorja 
 

TEB SH.A.

Ndërmjetësues në sigurime për produktet:
- Sigurimi i pronës / shtëpisë
- Sigurimi kasko i automjeteve
- Sigurimi nga aksidentet personale

Rr. "Agim Ramadani " nr.15
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel/Fax.: +381 38 230 000
E-mail: edmond.jashari@teb-kos.com
E-mail: vesa.hyseni@teb-kos.com
Web: ww.teb-kos.com

WVP – NDËRMJETËSUES I SIGURIMEVE

Ardian Kelmendi
Drejtor menaxhues
WVP Broker për sigurime Shpk
Rr. "Qamil Hoxha" 10/4
KOS - 10000 Prishtinë
Tel/Fax: +381 38 24 77 44
E-mail: a.kelmendi@wvp.at
Web: www.wvp.at
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra financiare 2012

FERSIG Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompani e agjentëve
Rr. Ahmet Kaqiku, p.n,
Ferizaj
Mob: +377 (0) 44 261-688
fersigshpk@hotmail.com

Net Broking House L.L.C - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompani Brokerimi
Rr. Imzot Nikë Prelaj, E31/3-3,
10 000, Prishtinë
Mob: +377 (0) 44 133-333

gezim.tosuni@nbh-ks.com

IFIS Broker Kosova Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompani Brokerimi
Aeroporti Ndërkombëtar të Prishtinës,
Vrellë, Lipjan
Mob: +355 69 208 7987
amucko@ifis-ks.com;
pmilo@ifis-ks.com

DAMLLOG Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Trajtues i dëmeve
Pejë
Rr.Regjep Luci 5 / 1A në Prishtinë
Tel: +386 (0) 49 220 715

sh.bajrami@gmail.com

www.damllog.com

 

Raiffeisen Insurance Broker (RIBK) - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompani Brokerimi
Prishtinë
Rr. UÇK, p.n,
Prishtinë
Tel: +381(0)38 22 22 22 336
Mob: +377 (0) 45-547-574

donika.hasani@raiffeisen-kosovo.com

www.raiffeisenleasing-kosovo.com

 

Inter – Expertise Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Trajtues dhe rregullues i dëmeve

Prishtinë
Rr. Xhevat Kasapi
Rahovec

Tel: 038 704 507
Mob: +386 (0) 49 508 181,
+377 (0) 45 800 280

interexpertise@gmail.com

sopabesa@gmail.com

Auto-Gutachten Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve

 Auto-Gutachten Sh.p.k - Ndërmjetësues i Sigurimeve
Trajtues i dëmeve

Rr. Rruga e UQK-së B-11,
10 000, Prishtinë
Mob: +377 (0) 44 340-340

nol.dedaj@auto-gutachten.info

SAFE LIFE L.L.C Kosova

 SAFE LIFE L.L.C Kosova
Kompani e Ndërmjetësimit në Sigurime
Rruga: Bajram Kelmendi Nr. 5 - 10000 Prishtinë
Tel: +381 38 221 017
Mob: +386 49 132 800
Mail: faton.bajrami@safelife.eu
Web: www.safelife.eu

Shield Brokers Sh.a - Ndërmjetësues i Sigurimeve

Kompani e Brokerimit
Prishtinë
Rr. Rexhep Luci H. 16
Prishtinë
Tel: +386 (0) 49 555 507

vullnet.ramadani@shieldbrokers.com

www.shieldbrokers.com
 

RISK - NDËRMJETËSUES I SIGURIMEVE

Rr. Trepça nr, 1
Tel/fax: 038/ 248 620
Mob. 044/ 418 486
Mob. 045/ 548 622
email:
risk_pr@hotmail.com
www.risk-broker.com

Pasqyra Financiare 2013

Pasqyra financiare 2012

ANSIIA – AGJENCIA NDËRMJETËSUESE E SIGURIMEVE - (Licenca është revokuar me vendimin e BQK –së 30-14/2016, të datës 16 qershor 2016)

Prishtinë
Bulevardi “Bill Clinton”, Ndërtesa Pejton
Tel: 049 369 099
info@ansiia.com

Pasqyra financiare 2013

Pasqyra financiare 2012