Finansijske politike koje je CBK preduzela za odlaganje i reprogramiranje kredita ublažili su negativni uticaj kod korisnika kredita i banaka

09/10/2020

Međunarodni monetarni fond je povalio postupke Centralne banke Republike Kosovo u pogledu odlaganja obaveza za otplatu kredita.  

U završnoj izjavi misije za procenu Artikla IV, MMF utvrđuje da odluke CBK-a za odlaganje obaveza za otplatu kredita i zatim odluka o reprogramiranju kredita do godinu dana, ublažili su uticaj kod korisnika kredita i banaka.

„Odluka o odlaganju otplate kredite u martu rezultirala je tromesečnim moratorijumom u otplati kredita, koji su koristili više od 50 odsto ukupnog broja korisnika bankarskih kredita. Zatvaranjem ovog prozora, u junu je CBK odobrila podnošenje prijava za produženje i restrukturiranje kredita do godinu dana, na individualnoj osnovi. Nakon zatvaranja ovog prozora, u septembru je reprogramiran oko 15 odsto registra  bankarskih kredita“, kaže se u izjavi. MMF takođe ocenjuje da uklanjanje regulatornih mera treba da se uradi postepeno i CBK treba da usklađuje njene planova u skladu sa projekcijama za ekonomski rast u 2021. godini.

Ove ocene proističu iz misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), pod vođstvom g. Gabriel Di Bella, koji je realizovao virtualnu posetu od 23. septembra do 7. oktobra, u nastavku je Završna izjava misije za Artikal IV za 2020. godinu, u kontekstu konsultacija prema Artiklu IV iz 2020. godine.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/08/mcs100820kosovo-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission