Odluke Odbora CBK od 20. decembra 2022.

22/12/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 20. decembra 2022. godine, doneo je sledeće odluke:
• Odluka o usvajanju budžeta CBK-a za 2023. godinu;
• Odluka o usvajanju Uredbe o pristupu platnim računima sa osnovnim uslugama;
• Odluka o usvajanju Godišnjeg plana za internu reviziju za 2023. godinu.