Odluke Izvršnog odbora CBK-a 18. januar 2019

18/01/2019

Sastanak br. 01/2019, 18. januar 2019.

Izvršni odbor je usvojio Priručnik sa uputstvima i obrascima za izveštavanje penzijskih fondova.

Izvršni odbor je usvojio Uputstvo o obrascu sa informacijama o potrošačkim kreditima.