Odluke Izvršnog odbora

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 26. april 2019

26/04/2019
Sastanak br. 10/2019, 26. april 2019. Izvršni odbor je usvojio opoziv licence osiguravača “Insig” AD ogranak na Kosovu i otvaranje postupka prinudne likvidacije protiv njega.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 5. april 2019

05/04/2019
Sastanak br. 08/2019, 5. april 2019. Izvršni odbor je usvojio Priručnik za nadzor zasnovan na riziku za penzijske fondove. Izvršni odbor je usvojio licenciranje brokerske kompanije “Alberti – Broker osiguranja”...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 29. mart 2019.

29/03/2019
Sastanak br. 07/2019, 29. mart 2019. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Mogo” kao ne-bankarska finansijska institucija. Izvršni odbor je usvojio Uputstvo o tarifama Centralne banke Republike Kosovo i Listu tarifa C...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 18. januar 2019

18/01/2019
Sastanak br. 01/2019, 18. januar 2019. Izvršni odbor je usvojio Priručnik sa uputstvima i obrascima za izveštavanje penzijskih fondova. Izvršni odbor je usvojio Uputstvo o obrascu sa informacijama o potrošačkim kr...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 28. decembar 2018

28/12/2018
Sastanak br. 24/2018, 28. decembar 2018. Izvršni odbor je usvojio Strateški plan 2019-2021. Izvršni odbor je usvojio opoziv licence kompaniji agenata osiguranja “Life Kosova”. Izvršni odbor je usvojio ...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 21. novembar 2018

21/11/2018
Sastanak br. 22/2018, 21. novembar 2018. Izvršni odbor je usvojio opoziv licence procenjivača štete “Auto Gutachten”.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 13. novembar 2018

13/11/2018
Sastanak br. 21/2018, 13. novembar 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Zyre Këmbimore Lisi” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija čija je delatnost menjanje valuta.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 8. oktobar 2018.

08/10/2018
Sastanak br. 19/2018, 8. oktobar 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju“Naimi” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija čija je delatnost menjanje valuta.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 31. avgust 2018.

31/08/2018
Sastanak br. 16/2018, 31. avgust 2018. Izvršni odbor je usvojio opoziv licence osiguravaču “Grawe Kosova”.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 4. jul 2018.

04/07/2018
Sastanak br. 13/2018, 4. jul 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “PRO FINANCE HOME” kao ne-bankarska finansijska institucija čija je delatnost kreditiranje. Izvršni odbor je usvojio povećanje delatnosti lizin...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 30. april 2018.

28/04/2018
Sastanak br. 08/2018, 30. april 2018. Izvršni odbor je usvojio transformaciju u nezavistan subjekat Nacionalne komercijalne banke – ogranak na Kosovu, koja će biti poznata kao Nacionalna komercijalna banka Kosovo AD. Izvršn...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 12. april 2018.

12/04/2018
Sastanak br. 07/2018, 12. april 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Këmbimore Hyseni” kao ne-bankarska finansijska institucija čija je delatnost menjanje valuta.

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 30. mart 2018.

28/03/2018
Sastanak br. 06/2018, 30. mart 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Leasing Alberti” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija.  

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 26. februar 2018.

26/02/2018
Sastanak br. 04/2018, 26. februar 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Monego” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija. Izvršni odbor je usvojio opoziv registracije ne-bankarske finansijske institucije či...

Odluke Izvršnog odbora CBK-a 15. januar 2018

15/01/2018
Sastanak br. 01/2018, 15. januar 2018. Izvršni odbor je usvojio registraciju “Leasing Solution” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija.  Izvršni odbor je usvojio opoziv licence posredniku osiguranja“I...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 16 juna 2016

02/08/2016
Sastanak br. 14/2016, 16 jun 2016 1. Izvršni odbor oduzeo licencu posredniku osiguranja “ANSSIA”. 2. Izvršni odbor je odobrio promenu imena Kompanije osiguranja “Croatia Sigurimi” A.D, u “Dukagjini&rdq...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 11 jul 2016

02/08/2016
Sastanak br.16/2016, 11 jul 2016 1. Izvršni odbor odobrio registraciju “Bilanci” Sh.p.k kao IFJB za razmenu valuta.  

Odluke Izvršnog odbora CBK od 16 juna 2016

02/08/2016
Sastanak br. 14/2016, 16 jun 2016 1. Izvršni odbor oduzeo licencu posredniku osiguranja “ANSSIA”. 2. Izvršni odbor je odobrio promenu imena Kompanije osiguranja “Croatia Sigurimi” A.D, u “Dukagjini&rdq...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 30 marta 2016

18/04/2016
 Sastanak Br. 07/2016,  30 mart 2016   1. Izvršni odbor je odobrio licencu za Brokersku kompaniju  “Net Broking House” L.L.C. 2. Izvršni odbor je odobrio rast aktivnosti razmene valute za IFJB &ldquo...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 9 marta 2016

09/03/2016
 Sastanak br. 06/2016, 9 mart 2016 Odluke Izvršnog odbora CBK od 9 marta 2016 1. Izvršni odbor je odobrio licencu za Kompaniju agenata u osiguranju “FERSIG” d.o.o.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 29 januara 2016

29/01/2016
Sastanak br. 02/2016, 29 januar 2016 1. Preporuka za registraciju NBFI za aktivnosti razmene valuta – “Toti” Priština: Izvršni odbor je odobrio registraciju nebankarskih finansijskih institucija “Toti&rdquo...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 15 decembra 2015

15/12/2015
Sastanak br. 25/2015, 15 decembar 2015 Izvršni odbor je odobrio registraciju Nebankarske finansijske institucije “Kimi” Uroševac za aktivnost razmene valuta.

Odluke Izvršnog odbora CBK novembra 2015

16/11/2015
Sastanak br. 23/2015, 16 novembar 2015 Odluke Izvršnog odbora CBK od 16 novembra 2015 1. Izvršni odbor odobrio je izmenu imena KS “Dardania” a.d. od “Dardania” a.d. na “EUROSIG” a.d.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 20 oktobra 2015

20/10/2015
 Sastanak br. 20/2015, 20 oktobar 2015 Odluke Izvršnog odbora CBK od 20 oktobra 2015 1. Izvršni odbor je odobrio dodatak aktivnosti operativnog lizinga za IFJB Raiffeisen Leasing Kosovo RLKO. 2. Izvršni odbor je odobri...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 29 septmbra 2015

29/09/2015
Sastanak br. 19/2015, 29 septembar 2015 Odluke Izvršnog odbora CBK od 29 septmbra 2015 1. Izvršni odbor je odobrio ukidanje licence “ENB Consulting GmbH” posrednik osiguranja.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 29 aprila 2015

24/06/2015
Na sastanku br. 09/2015,  29 aprila 2015. Izvršni odbora je odobrio konačnu licencu za Osiguravajuću kompaniju  “Prisig”. vršni odbor jednoglasno odobrio promenu imena NBFI od “DMTH” na “Moneta...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 14 aprila 2015

24/06/2015
 Na sastanku br. 08/2015, 14 aprila 2015, Izvršni odbor jednoglasno odobrio promenu imena NBFI od “DMTH” na “Moneta” sh.p.k.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 23 marta 2015

24/06/2015
Na sastanku br. 07/2015,  23 marta 2015 . Izvršni odbor odobrio promenu  imena Osiguravajuće kompanije od  “Sigma Vienna Insurance Group”-Filijala Kosovo na “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.&rd...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 09 februara 2015

24/06/2015
 Na sastanku Br. 03/2015, 09 februara  2015. 1.Izvršni odbor je odobrio konačnu licencu  za OK “Scardian” J.S.C. 2. Izvršni odbor je odobrio preliminarnu licencu za  “Prisig” A.D za osnivanje...

Odluke Izvršnog odbora CBK, 22 septembar 2014

23/10/2014
Sastanak br. 19/2014, 22 septembar 2014 1. Izvršni odbor je odobrio preliminarnu licencu za “Fundway Insurance” J.S.C kao osiguravajuća kompanija.  

Odluke Izvršnog odbora CBK, 27 avgust 2014

03/09/2014
Sastanak  br. 17/2014, 27 avgust 2014 1. Izvršni odbor je odobrio registraciju Menjačnice /Kancelarija za razmenu valute/ “Afrimi S” kao nebankarska finansijska institucija. 

Odluke Izvršnog odbora CBK od 22 jul 2014

22/07/2014
Sastanak Br. 15/2014, 22 jul 2014Odluke Izvršnog odbora CBK od 22 jula 20141.    Izvršni odbor  je odobrio licenciranje “Shield Brokers” A.D. za posrednika osiguranja.

Sastanak Br. 06/2014, 19 mart 2014

06/05/2014
Sastanak Br. 06/2014, 19 mart 20141. Izvršni odbor je odobrio licenciranje  “Damllog” kao Regulator štete.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 23 decembra 2013

23/12/2013
Sastanak br. 25/2013, 23 decembar 20131. Izvršni odbor je odobrio  izdavanje licence za “Inter Expertise” kao Regulator štete.

Odluke Izvršnog odbora CBK od 20 novembra 2013

20/11/2013
Sastanak br. 22/2013, 20 novembar 20131. Izvršni odbor je odobrio registraciju  “Posta e Kosovës” kao Nebankarska finansijska institucija .

Odluke Izvršnog odbora CBK od 07 avgusta 2013

07/08/2013
Sastanak Br. 15/2013, 07 avgust 2013 Odluke Izvršnog odbora CBK od 07 avgusta 2013 1. Izvršni odbor jednoglasno je odobrio licenciranje “Raiffeisen Insurance Broker” Sh.p.k.  

Odluke Izvršnog odbora CBK od 24 jula 2013

24/07/2013
Sastanak Br. 14/2013, 24 jul 2013 Odluke Izvršnog odbora CBK  od 24 jula 2013 1. Izvršni odbor jednoglasno je odobrio registraciju  “E-Leka” u menjačnicu valute.    

Odluke Izvršnog odbora CBK, 20 juna 2013

20/06/2013
Sastanak  Br. 12/2013, 20 juna 2013 Odluke Izvršnog odbora CBK 1. Izvršni odbor  jednoglasno je odobrio registraciju   “Euro Buli” u menjačnicu valute.  

Odluke Izvšnog odbora CBK od 30 aprila 2013

30/05/2013
Sastanak br. 08/2013, 30 april 2013 1. Izvršni odbor jednoglasno je odobrio reigistraciju menjačnice valute  “Blujona” Gnjilane. 2. Izvršni odbor jednoglasno je odobrio oduzimanje licence /dozvole/ za IIC Assista...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 28 januara 2013

26/02/2013
Sastanak  br. 02/2013, 28 januar 2013 Odluke Izvršnog odbora CBK od  28 januara  2013 1. Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 januara  2013 doneo je odluku da povuče regi...

Odluke Izvšnog odbora CBK od 18 decembra 2012

18/12/2012
Odluke Izvšnog odbora CBK od  18 decembra 20121. Izvršni odbor Centralne banke  Republike  Kosova na sastanku održanom  18 decembra  2012 doneo odluku:• Procenitelju šteta “IIC A...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 04 septembra 2012

04/09/2012
 Sastanak Br. 22/2012,  04 septembar 20121.    Izvršni odbor Centralne banke  Republike Kosova  na  sastanku  odžanom  04 septembra 2012 doneo odluku:•    Da odobri zah...

Odluke Izvršnog odbora CBK od 27 avgusta 2012

27/08/2012
Sastanak  Br. 21/2012,  27 avgust 20121.    Izvršni odbor Centralne banke Republike  Kosova na sastanku održanom 27 avgusta  2012 doneo odluku:•    Da odobri  zahtev KS “ S...

Odluke Izvrsnog odbora CBK 17 jul 2012

03/08/2012
Sastanak Br. 17/2012, 17 jul  20121.    Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 17 jula 2012 doneo odluku :•    Za registrovanje Kancelarije za razmenu valuta pod imenom ...

Odluke Izvrsnog odbora CBK 28 maja 2012

28/05/2012
Izvršni odbor Centralne Banke Republike Kosova, na sastanku održanom 28 maja, 2012 doneo odluku  :• o povlačenju registracije  IMF “Agro Invest”

Odluke Izvrsnog odbora CBK 12 januar 2012

12/01/2012
1. Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 12 januara 2012 doneo odluku da opozove licencu Slovensko -Kosovskog Penzijskog Fonda da funkcioniše kao “ Menadžer penzijskih sredstava”, nast...

OdlukeIzvrsnogodbora CBK 22 decembar 2011

22/12/2011
1.Izvrsni odborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj22 decembar 2011 doneoodlukuzaregistraciju“Fundway Mortgages LLC” kaoNebankarskufinansijskuinstituciju.2. IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj22 decembra 2...

OdlukeIzvrsnogodbora CBK 17 novembar 2011

17/11/2011
IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj17 novembra 2011 doneoodluku :• zapovlacenjeregistracijekancelarijezarazmenuvaluta   “ Pëllumbi”• zaregistraciju  “Safeti” kancelarijazara...

OdlukeIzvrsnogodbora CBK 9 novembar 2011

09/11/2011
IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj 9 novembra2011 doneoodlukuzazakljucenjeadministrativnogprocesa u Mikro-FinansijskojInstituciji “KEP Trust”

OdlukeIzvrsnogodbora CBK 19 septembar2011

19/09/2011
IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj19 septembra 2011doneoodlukuzaodobrenjepreliminarnelicenceza“Sigal Life Uniqa Group Austria A.D” zaKompanijuzaosiguranjezivota.IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodr...

OdlukeIzvrsnogodbora CBK 4 avgust 2011

04/08/2011
IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj4 avgusta 2011 doneoodlukuzaodobrenjeregistracije“Timi Invest” kaoMikrofinansijskuinstituciju.IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj4 avgusta2011 doneoodlukuzao...

Deseti sastanak Izvrsnog odbora 10/2011

05/07/2011
• Izvrsni odbor Centralne banke Republik Kosova na sastanku odrzanom 30 juna 2011 doneo odluku za odobrenje licence za “GRAWE Kosova” Kompanija za osiguranje zivota .Izvrsni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanklu od...

Odluke Izvrsnog odbora 4 februara 2011

04/02/2011
Odluke Izvrsnog odbora 4 februara 2011• Drugi sastanak Izvrsnog odbora CBK u 2011 godini Izvrsni odbor Centralne banke Republike Kosova  na  sastanku odrzanom 4 februara 2011 doneo odluku da izdavanje naredbe:- Kojom se obavezuju sve o...

Odluke Izvrsnog odbora 26 januar 2011

26/01/2011
Prvi sastanak Izvrsnog odbora CBK/ 2011Izvrsni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku odrzanom 26 januara 2011 doneo je sledece odluke:Za izdavanje upustva  “Sprovodjenje odluka za izvrsenje na teret bankovnih racuna klijenata&...

Odluke Izvrsnog odbora 24 novembra 2010

25/11/2010
Odluke Izvrsnog odbora 24 novembar 2010•Izvrsni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku odrzanom 22 septembra 2010 doneo je sledece odluke:- Ponistenje licence “Incoming” kao posrednik osiguranja /Regulator stete- Odobrenj...