Produžen je rok za podnošenje zahteva za restrukturiranje kredita

27/08/2020

Na današnjoj sednici Izvršnog odbora doneta je odluka o produženju roka, do 30. septembra 2020. godine, za podnošenje zahteva za restrukturiranje kredita u skladu sa Vodičem za restrukturiranje kredita zbog COVID-19. 

Dosadašnji rok je bio 31. avgust 2020. godine.

Vodič za restrukturiranje kredita zbog COVID-19 izdat je od strane Centralne banke Republike Kosovo, 8. juna 2020. godine, u cilju postavljanja kriterijuma na koje treba da se zasniva proces restrukturiranja kredita pod uslovima i okolnostima stvorenim usled pandemije COVID-19, sa ciljem da korisnici kredita sa finansijskim poteškoćama, imaju mogućnosti da ispunjavaju obaveze predviđene ugovorom, i da obavljaju svoje poslovne aktivnosti.

Ovaj vodič se primenjuje na sve finansijske institucije, koje su ovlašćene da obavljaju aktivnosti davanja kredita u Republici Kosovo.