Visoka delegacija CBK-a sastala se sa predstavnicima EU u Briselu

27/02/2024

Visoka delegacija Centralne Banke Republike Kosova (CBK) učestvovala je na sastanku sa predstavnicima Evropske Unije u Briselu, pod predsjedavanjem G. Miroslava Lajčaka.

Tokom ovog sastanka, delegacija CBK-a je informisala i iznela argumente u vezi sa Uredbom o Gotovinskim Operacijama.

Ustavni i zakonski autoritet CBK-a i Uredba koju je nametnula CBK nije dovedena u pitanje ili osporavana od strane EU, međutim je izneta određena zabrinutost u vezi sa potencijalnim uticajem na naše građane srpske zajednice. Zbog toga je učešće smatrano neophodnim kako bi se pružila odgovarajuća pojašnjenja u vezi sa ovim nedoumicama, kao i da bi se praktično argumentovale postojeće pravne i tehničke mogućnosti za transfer finansijskih sredstava.

Osim toga, CBK je detaljno razradila moguća tehnička rešenja za transfer sredstava putem bankarskih kanala sa transparentnošću, sa ciljem olakšavanja izbora najlakše opcije za transfer sredstava putem bankarskih kanala na račune korisnika (u evrima), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Delegacija CBK-a nakon ovog sastanka na predlog i u organizaciji EU, sastala se i sa tehničkom delegacijom Ministarstva Finansija Srbije, u okviru svog mandata predstavila i razgovarala o opcijama koje je CBK predstavila i argumentovano lakoća njihovog ostvarivanja u praksi ako postoji takva volja od strane pošiljaoca, bez ikakve promjene važećeg zakonskog okvira.