Visoka delegacija CBK-a na Forumu Crans Montana predstavlja dostignuća u finansijskom sektoru

27/06/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i predsednik Odbora Flamur Mrasori prisustvuju 30. sesiji Foruma Crans Montana, koji je počeo sa radom u Ženevi, Švajcarska. 

Saradnja između različitih zemalja sveta u mnogim oblastima, uključujući i onu finansijsku, biće glavne teme diskusije na ovom forumu.

Na marginama ovog foruma, predsednik Odbora CBK Flamur Mrasori bio je deo jednog od centralnih panela na čijem je čelu bio generalni podsekretar Ujedinjenih nacija, Philipe Douste-Blazy, gde je tema razgovora bila finansijska saradnja u cilju podizanja dodatnih sredstava za pomoć razvoju zemalja kroz "inovativne" projekte kao što su: mikrodoprinosi, takse, javno-privatna partnerstva i finansijske transakcije zasnovane na tržištu.
Ovom prilikom, pred prisutnima je predstavio dostignuća u finansijskog sektoru zemlje, sa posebnim osvrtom na ekonomski razvoj zemlje, i ujedno je napomenuo i realne mogućnosti koje ekonomija zemlje nudi za strane investitore. 

Inicijativa Foruma Crans Montana 2019 ima za cilj da radi na poboljšanju saradnje između Mediterana, Evrope i sveta, kao i da okupi vladine zvaničnike iz ovih zemalja zajedno sa donosiocima poslovnih odluka i međunarodnim akterima.