Visoka delegacija CBK-a na čelu sa guvernerom Ismaili sastala se sa zamenikom pomoćnika sekretara Ministarstva trezora SAD

18/04/2024

Delegacija visokog nivoa Centralne banke Republike Kosovo (CBK), na čelu sa guvernerom g. Ahmet Ismaili, održala je konstruktivne razgovore sa zamenikom pomoćnika sekretara (DAS) Ministarstva trezora Sjedinjenih Američkih Država, g. Luyen Tran i njegovim timom Kancelarije za tehničku pomoć (OTA) u Washington D.C. Razgovori su imali za cilj jačanje saradnje između dve institucije, u izgradnji kapaciteta CBK-a.

Na sastanku sa američkim Ministarstvom trezora, guverner Ismaili je izrazio iskrenu zahvalnost za cenjenu tehničku pomoć koju pruža OTA i njihovu glavnu ulogu u podršci razvoju kritične infrastrukture.

To uključuje podršku u razvoju Centralnog depozitnog sistema hartija od vrednosti, kreiranje linija likvidnosti, kao i uspešnu saradnju u mnogim drugim projektima za nadzor banaka i osiguranja, kao i u okviru borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između ostalog.

Takođe, razgovarano je o novim mogućnostima tehničke pomoći i saradnje, s ciljem jačanja partnerstva sa Ministarstvom trezora SAD.

Ova angažovanja naglašavaju posvećenost CBK-a za negovanje održivog partnerstva sa glavnim međunarodnim akterima, dalje jačajući misiju institucije za promovisanje finansijske stabilnosti i održivog razvoja zemlje.