Unapređenje gotovinskih operacija CBK-a u saradnji sa Centralnom bankom Italije

10/11/2023

U okviru II faze Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u evropski sistem centralnih banaka, u Centralnoj banci Republike Kosovo (CBK) je 7. i 8. novembra 2023. godine, realizovana prva misija eksperata u vezi sa bilateralnom merom saradnje sa Centralnom bankom Italije (Banca d’Italia). Ova bilateralna mera saradnje je fokusirana na procenu i unapređenje prakse regulisanja i vođenja gotovinskih operacija u CBK. Prva ekspertska misija vezana za ovu bilateralnu meru uslediće nakon studijske posete zvaničnika CBK centralnoj banci Italije, nakon čega će uslediti druga misija eksperata Centralne banke Italije u CBK početkom sledeće godine. Tokom boravka u CBK, stručnjaci Centralne banke Italije, pored stručnog osoblja CBK-a, susreli su se i sa guvernerom CBK-a, g. Ahmet Ismaili.

Ova bilateralna mera je pripremljena da podrži unapređenje gotovinskih operacija u CBK i, shodno tome, razvoj gotovinskog prometa u Republici Kosovo. CBK očekuje da će kroz komponente aktivnosti ove bilateralne mere doprineti poboljšanju obavljanja svojih primarnih zadataka i postizanju svojih dugoročnih razvojnih ciljeva, usvajanjem i usklađivanjem sa savremenim standardima i praksama evrozone. 

Faza II Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka pokrenuta je u septembru 2022. godine i očekuje se da će trajati tri godine. Ovaj program finansira EU i uključuje Evropsku centralnu banku, 20 centralnih banaka država EU, kao i 8 centralnih banaka i organa za finansijski nadzor iz regiona Zapadnog Balkana. Centralna banka Nemačke (Deutsche Bundesbank) brine o administraciji i koordinaciji ovog programa.