Skupštini je predloženo pet kandidata za profesionalne članove KPFŠ-a

12/06/2023

Komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora KPFŠ-a, u čijem sastavu su privremeni guverner CBK-a, Bashkim Nurboja (predsedavajući), ministar finansija, rada i transfera, Hekuran Murati, i generalna revizorka, Vlora Spanca, predložila je danas Skupštini 5 kandidata za imenovanje za profesionalne članove Upravnog odbora KPFŠ-a. Na konkurs za ove pozicije pristiglo je 60 aplikacija. Pet kandidata izabranih za profesionalne članove Upravnog odbora KPFŠ-a se predlažu nakon obavljenih intervjua i neophodnih provera. Imena predloženih kandidata i njihovi bodovi sa intervjua su prikazani u nastavku:

  1. Emanuel Bajra                                   (26.7 sa 30 maksimalnih bodova)
  2. Shpresim Vranovci                           (26.0 sa 30 maksimalnih bodova)
  3. Mimoza Mustafa                               (25.7 sa 30 maksimalnih bodova)
  4. Cyril Demaria-Bengochea              (20.7 sa 30 maksimalnih bodova)
  5. Trim Shala                                           (20.3 sa 30 maksimalnih bodova)

Kako za poziciju člana sa iskustvom u zastupanju ili savetovanju zaposlenih ili njihovih predstavnika, tako i za poziciju člana sa iskustvom u zastupanju ili savetovanju poslodavaca, nije bilo moguće izabrati najmanje tri kandidata koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i ispunjavali uslove navedenim u konkursu. Stoga će relevantni procesi selekcije morati ponovo da budu objavljeni.