Sastao se Nacionalni savet plaćanja: Diskutovao se nacionalni plan za finansijsku inkluziju i smanjenje upotrebe gotovine

31/01/2024

Nacionalni savet plaćanja, u funkciji podrške reformama u oblasti plaćanja kroz proširenje inkluzije i povećanu saradnju između tržišnih aktera u platnom sistemu u Republici Kosovo, održao je prvi sastanak nakon ponovnog funkcionisanja, sa proširenim članstvom. Ovaj Savet služi kao savetodavno telo za podršku reformama u oblasti plaćanja i povećanju sigurnosti Nacionalnog sistema plaćanja.

Sastanke su uvodnim govorom pozdravili guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, ministar finansija, rada i transfera, g. Hekuran Murati, dok je Savetom predsedavao zamenik guvernera, g. Dardan Fusha, uz učešće institucija javnog i međunarodnog, privatnog i finansijskog sektora i razvojnih partnera.

Guverner Ismaili je u uvodu sastanka ponovnog osnivanja i otvaranja za 2024. godinu izjavio da zdrav i efikasan sistem plaćanja u finansijskom sistemu Republike Kosovo podržava dalji razvoj finansijskog posredovanja, povećavajući finansijsku stabilnost, stvarajući tako klimu u koje investitori mogu proširiti svoje biznise i to čini trgovinu jeftinijom i nudi potrošačima lakši pristup robama i uslugama.

"Razvijeni sistem finansijskog plaćanja u kojem se plaćanja vrše uz razumnu cenu i vremensku efikasnost čini trgovinu jeftinijom i omogućava konkurentnim firmama da rastu i potrošačima omoguće lakši pristup robama i uslugama", istakao je guverner Ismaili.

Prema rečima guvernera CBK-a, razvijen platni sistem obezbeđuje smanjenje negativnih efekata i obezbeđuje integritet u finansijskom sistemu zemlje.

„Istovremeno, razvijen sistem plaćanja osigurava zaštitu integriteta finansijskog sistema i valute Evra, smanjenje negativnih efekata od pojave falsifikovanja novca, zaštitu potrošača i unapređenje tržišnih praksi, smanjenje efekata od aktivnosti pranja novca i finansiranja terorizma, povećan pristup finansijskim uslugama i finansijsku sveobuhvatnost“, naglasio je guverner Ismaili.

Šef CBK-a je dodao da će unapređenje sistema plaćanja ubrzati pristup Republike Kosovo području jedinstvenog plaćanja Evropske unije poznatom kao SEPA i Sistemu brzog plaćanja Evropske unije poznatom kao TIPS, kao strateški cilj CBK-a.

„Unapređenje sistema plaćanja će takođe ubrzati pristup Jedinstvenom području plaćanja u Evro Evropske unije poznatom kao SEPA, koji ima zadatak da efektivno dovede unutrašnja i prekogranična plaćanja unutar EU-a na isti nivo troškova, vremensku efikasnost i sigurnost kao i pristup Sistemu za brzo plaćanje EU-a poznatom kao TIPS koji je deo Eurosistema od 2018. godine“, dodao je šef CBK-a.

Pominjući Strateški plan CBK-a 2024-2028. godine, guverner Ismaili je naveo neke od aktivnosti koje su planirane i koje se odnose na oblast sistema plaćanja. On je naveo neke od radnji koje su već preduzete u regulativnom i zakonskom aspektu, kao pripreme za sprovođenje Plana.

„Unapređenje sistema plaćanja predstavlja značajne izazove kako iz perspektive CBK-a, tako i iz perspektive banaka i nebankarskih finansijskih institucija, a za to je potrebna bliska saradnja i koordinacija. Posebna pažnja se mora posvetiti rizicima koji ovi razvoji donose, sa naglaskom na kibernetičke i ne samo to“, dao je do znanja guverner Ismaili.

Finansijska edukacija će biti u fokusu CBK-a, pored unapređenja tržišne prakse i zaštite potrošača. Stoga će se organizovati i podržati kampanje za finansijsku edukaciju korisnika usluga plaćanja u  vezi sa koristima, načinom realizovanja, sigurnosti i značaju digitalnih/elektronskih plaćanja.

“Sa druge strane, proširenje fizičke i hardverske infrastrukture, pristup finansijama i sveobuhvatnost, takođe se namerava postići kroz ovaj sadašnji mehanizam, koji nas postepeno stavlja na put ka ekonomiji sa što manje gotovine (cash), i integrisani sistem brzih plaćanja. Da bismo to zajedno postigli, potrebna je posvećenost i koordinacija od svih, stoga se zahvaljujem svima vama na prisustvu i institucionalnom i ličnom doprinosu“, rekao je guverner Ismaili.

Ovom prilikom, guverner Ismaili koristi priliku da se zahvali Ministarstvu finansija, rada i transfera na saradnji i koordinaciji, kao i Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci na tehničkoj pomoći koju su godinama pružali CBK-u, podržavajući nas kroz Program plaćanja i doznaka koji finansira SECO i Projekat modernizacije sistema plaćanja zemalja Zapadnog Balkana pod upravljanjem Saveta za regionalnu saradnju (RCC) i finansiran od strane Evropske unije, za koji, takođe, izražavamo duboku zahvalnost.

Takođe, on se zahvalio i Vladi Sjedinjenih Američkih Država i njenim institucijama, sa naglaskom na Američki Trezor i USAID na kontinuiranoj podršci koju daju CBK-u u izgradnji kapaciteta za različite oblasti u vezi sa mandatom CBK-a, a posebno za projekte koje imamo u procesu vezani za oblast pristupa finansijama i razvoj tržišta kapitala.

Na kraju, guverner Ismaili je ponovo istakao veliki doprinos i uticaj na ekonomiju Kosova, smanjenje gotovine i neformalnosti, unapređenje nacionalnih plaćanja i njegovu povezanost sa TIPS sistemom.

„Dozvolite mi da završim ovde, ponavljanjem da će unapređenje nacionalnog sistema kroz mogućnost 'instant' plaćanja (24/7), kao i povezivanje sa TIPS sistemom kao ciljem CBK-a, kada se to postigne, imati veliki uticaj na ekonomiju naše zemlje, regiona, dijaspore, kao i promet plaćanja za komercijalnu razmenu sa EU-om, kao najvećim komercijalnim partnerom Republike Kosovo sa značajem za slobodno kretanje kapitala, usluga i proizvoda, uključujući i slobodno kretanje ljudi kroz liberalizaciju viza koja je počela 1. januara ove godine“, zaključio je guverner Ismaili.