Saopštenje za štampu

05/11/2020

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo i na osnovu kriterijuma utvrđenih na konkursu za poziciju dva neizvršna člana u Odboru CBK-a, Veće za izbor kandidata za gore navedenu poziciju, dostavilo je Skupštini Kosova i Vladi sledeću listu kandidata (po azbučnom redu):

  1. Behxhet Brajshori,
  2. Driton Balaj,
  3. Edona Perjuci Uka,
  4. Imrije Zeqiri,
  5. Nora Latifi Jashari,
  6. Nuhi Ahmeti,
  7. Petrit Gashi