Počinje projekat bilateralne saradnje između CBK-a i Centralne banke Luksemburga sa ciljem unapređenja funkcije upravljanja sredstvima

22/02/2023

U okviru druge faze Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo je počela sa sprovođenjem bilateralne mere sa Centralnom bankom iz Luksemburga. Ova bilateralna mera će biti usmerena na podizanje okvira i prakse upravljanja sredstvima u CBK-u i obuhvatiće dve ekspertske misije Centralne banke Luksemburga u CBK i studijsku posetu stručnog osoblja CBK-a Centralnoj banci Luksemburga. Ove tri komponente bilateralne mere su predviđene da se ostvaruju u roku od četiri meseca. Kao i ostali sastavni delovi druge faze ovog programa saradnje i ova bilateralna mera se administrira i koordinira od Centralne banke Nemačke (Deutsche Bundesbank).
Kroz ovu bilateralnu meru, biće ciljana procena stanja i utvrđivanje preporuka u vezi sa jačanjem investicionog okvira, jačanjem uloga organa za donošenje odluka, poboljšanje operativnih tehnika kao i poboljšanje izveštavanja i upravljanja rizicima. Centralna banka Republike Kosovo očekuje da će kroz sastavnih delova aktivnosti ove bilateralne mere doprineti unapređenju svoje funkcije upravljanja sredstvima, usvajajući i usklađujući se sa dotičnim standardima i praksama centralnih banaka zemalja EU-a.
Druga faza Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u evropski sistem centralnih banaka pokrenuta je 21. septembra 2022. godine i predviđeno je da traje tri godine. Ovaj program se finansira od EU-a i obuhvata Evropsku centralnu banku, 20 centralnih banaka zemalja EU-a kao i 8 centralnih banaka i finansijskih nadzornih organa iz regiona Zapadnog Balkana.