Održani su u Prištini sastanci Konstituencije Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda

03/07/2023

Centralna banka Republike Kosovo i Ministarstvo finansija, rada i transfera, dočekali su na sastanke države članice Konstituencije Svetske banke i MMF-a, koji su ove godine održani u Prištini.
Sastanci Konstituencije Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda održavaju se sa predstavnicima centralnih banaka i ministarstva finansija iz država članica naše Konstituencije, kao što su: Austrija, Belgija, Turska, Češka, Luksemburg, Slovačka, Mađarska, Slovenija i Belorusija.

Sastanci su održani u nekoliko sesija, sa učesnicima visokog nivoa iz međunarodnih finansijskih institucija, poput Grupe Svetske banke, uključujući Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC), i Međunarodni monetarni fond.


Tokom ovih sastanaka se razgovaralo o raznim temama, o najnovijim ekonomsko-globalnim dešavanjima, a naročito o stavovima o inflaciji, uticaju rata u Ukrajini, ekonomskom rastu i ulozi ovih institucija u podršci ekonomskog razvoja.
Sastanci Konstituencije se održavaju godišnje i služe kao platforma za diskusiju o ekonomskim kretanjima i bave se važnim pitanjima, kao što su razvoj različitih ekonomskih sektora, stvaranje infrastrukture za domaće i strane investicije, stvaranje radnih mesta i finansijska inkluzija.
Takođe, tokom sastanaka Konstituencije Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, razgovaralo se o najnovijim ekonomskim zbivanjima, kao i o koracima koje treba preduzeti u budućnosti iz perspektive relevantnih grupa.
Održavanje ovih sastanaka na Kosovu kao domaćinom, pokazuje važnu saradnju koju naše institucije imaju sa najvišim međunarodnim finansijskim institucijama.