Odluke Odbora CBK od 32 maja 2024

31/05/2024

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 31. maja 2024. godine, obavešten je o:
• Mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora.
• Zbirnom izveštaju sa sastanka Odbora za reviziju.
• Izveštaju o aktivnostima Interne revizije za period januar-mart 2024. i
• Zbirnom izveštaju sa sastanka Odbora za upravljanje, etiku i ljudske resurse.