Odluke Odbora CBK od 27. decembra 2023.

28/12/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 27. decembar 2023. godine, doneo je sledeće odluke:

  • Odluka o usvajanju budžeta Centralne banke za 2024. godinu;
  • Odluka o usvajanju Strateškog plana Centralne banke 2024-2028;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o gotovinskim operacijama;
  • Odluka o usvajanju Plana rada interne revizije za 2024. godinu;
  • Odluka o usvajanju Plana rada Odbora za 2024. godinu.

Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

  • Mesečnim izveštajem guvernera/izvršnog odbora;
  • Zbirnim izveštajem sa sastanka Komisije za reviziju
  • Strateškim planom interne revizije za period 2024-2026;