Odluke Odbora CBK od 24. januara 2024

24/01/2024

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 24. januar 2024. godine, doneo je sledeće odluke:

  • Odluka o usvajanju Statuta Odbora za reviziju Centralne banke Republike Kosovo;
  • Odluka o usvajanju Statuta interne revizije Centralne banke Republike Kosovo;
  • Odluka o imenovanju g. Milot Cakaj za zamenika guvernera za finansijski nadzor Centralne banke;
  • Odluka o imenovanju gđe Nesrin Shileku Shala, za zamenicu guvernera za opšte funkcije Centralne banke.

Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

  • Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora;
  • Zbirnim izveštajem sa sastanka Odbora za reviziju;