Odluke Odbora CBK donete 28. februara 2023.

01/03/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 28. februara 2023. godine, doneo je sledeće odluke:
• Odluka o usvajanju Pravilnika o izveštavanju banaka;
• Odluka o usvajanju Pravilnika o upravljanju rizikom likvidnosti;
• Odluka o usvajanju Pravilnika o izveštavanju statistika platnih instrumenata.
Takođe, Odbor je upoznat o sledećem:
• Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora;
• Izveštaju sa sastanka Komisije za reviziju;
• Strateškim planom interne revizije za period 2023-2025.