Odluke Odbora CBK dana 28.02.2024. godine

29/02/2024

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanog 28. februara 2024. godine doneo sledeće odluke:

  • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Komisije za upravu, etiku i ljudske resurse;
  • Odluka o davanju saglasnosti na Uredbu o sistemima i bezbednosti informacija za penzijske fondove.

Takođe, Odbor Centralne banke je bio upoznat i sa:

  • Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora;
  • Godišnjim izveštajem Komisije za reviziju za 2023. godinu.