Odluke Odbora CBK-a od 31. januara 2019 . godine

31/01/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 31. januara 2019. godine, doneo sledeće odluke:

- Usvajanje Uredbe o Efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za objavljivanje za nebankarske finansijske institucije;

- Usvajanje Uredbe o upravljanju kreditni rizikom za nebankarske finansijske institucije.

Isto tako, Odbor Centralne banke je upoznat sa šestomesečnim izveštajem Guvernera/Izvršnog odbora.