Odluke Odbora CBK-a od 30. maja 2019.

31/05/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. maja 2019,  doneo je sledeće odluke: 

-    Usvajanje godišnjeg izveštaja CBK-a za 2018;
-    Usvajanje Finansijskih Izveštaja CBK-a za 2018;
-    Usvajanje Finansijskih Izveštaja CBK-a za Prvo tromesečje 2019;
-    Usvajanje Uredbe o obračunavanju minimalne granice solventnosti, adekvatnosti kapitala i garantnog fonda za neživotne osiguravače

Takođe, Odbor Centralne Banke je informisan o Mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora, Tromesečnom izveštaju o internoj reviziji za period januar-mart 2019. Godine, kao i o aktivnostima Delegacije CBK-a tokom učešća u prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke održanih u Vašingtonu.