Odluke Odbora CBK-a od 3. februara 2023. godine

03/02/2023


Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 3. februara 2023. godine, doneo je sledeću odluku:
G. Bashkim Nurboja izabran je za predsednika Odbora Centralne banke.
Takođe, Odbor je upoznat sa mesečnim izveštajem Guvernera / Izvršnog odbora.