Odluke Odbora CBK-a od 3. avgusta 2023. godine

03/08/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 3. avgusta 2023. godine doneo sledeće odluke:
• Odluka o pregledu budžeta za 2023. godinu;
• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za prvi kvartal 2023. godine;
• Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za drugi kvartal 2023 godine;
• Odluka o raspodeli prihoda CBK-a.

Odbor je takođe upoznat o Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora, Izveštajima Komiteta za reviziju i Izveštajima interne revizije.