Odluke Odbora CBK-a od 29. marta 2023. godine

29/03/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 29. marta 2023. godine, doneo je sledeću odluku: Uzimajući u obzir okolnosti nastale kao rezultat prestanka mandata guvernera Centralne banke, kao i u odsustvu zamenika guvernera sa punim mandatom (zbog isteka mandata), Odbor Centralne banke na sednici održanoj 29. marta 2023. godine, u skladu sa članom 46. Zakona br.03/ L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, doneo je odluku da funkciju guvernera privremeno preuzme predsednik Odbora Centralne banke, dok dva (2) neizvršna člana Odbora Centralne banke će privremeno preuzeti funkcije zamenika guvernera.
Gorenavedena odluka je doneta kako bi se obezbedio kontinuitet u ispunjavanju ciljeva Centralne Banke Republike Kosovo kako je definisano Zakonom br.03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo.