Odluke Odbora CBK-a od 29. avgusta 2019.

29/08/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 29. avgusta 2019. godine doneo sledeće odluke: 

  • Usvajanje Uredbe o korporativnom upravljanju bankama;
  • Usvajanje Uredbe o transakcijama sa licima povezanim sa bankom i zaposlenima u banci;
  • Usvajanje Uredbe o zateznim kamatama kreditnih instrumenata.

Odbor Centralne banke je takođe bio informisan o Mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora.