Odluke Odbora CBK -a od 26. juna 2023. godine

26/06/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 26. juna 2023. godine, doneo je sledeće odluke:

• Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu.
• Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za 2022. godinu.