Odluke Odbora CBK-a od 25. aprila 2019

26/04/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 25. aprila 2019. godine, doneo je sledeće odluke: 

-   Odluku o usvajanju Uredbe o ponovnoj kupovini hartija od vrednosti sa Centralnom bankom Republike Kosovo;
-    Odluku o preraspodeli budžeta 2019. za operativne troškove.
Takođe, Odbor Centralne banke je obavešten o mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora i informacionom Izveštaju o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) od strane CBK-a za 2018. godinu.