Odluke Odbora CBK-a od 24. juna 2019. godine

25/06/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 24. juna 2019. godine, doneo je sledeću odluku:

- Usvajanje Uredbe o licenciranju, uređenju i nadzoru operatora platnih sistema.

Takođe, Odbor Centralne banke se upoznao o mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.