Odluke Odbora CBK-a od 05. decembra 2019. godine

06/12/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 05. decembra 2019. godine doneo sledeću odluku: 
•    Odluku o usvajanju Budžeta CBK-a za 2020. godinu.
Odbor Centralne banke se takođe upoznao sa Šestomesečnim izveštajem unutrašnje revizije.