Odluke Odbora CBK-a donete 30. septembra 2019. godine

30/09/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, je na svojoj sednici održanoj 30. septembra 2019.    godine  doneo sledeće odluke: 

  • Odobrenje Uredbe o  likvidaciji osiguranika;
  • Odobrenje Uredbe o penzijskim naknadama iz dodatnih invalidnih penzija;
  • Odobrenje Uredbe o registru kredita;
  • Odobrenje novog zvaničnog grba  (logoa) Centralne banke Republike Kosovo.

Odbor Centralne banke je takođe upoznat i sa mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora.