Odluke Odbora CBK-a donete 29. novembra 2019

29/11/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom dana 29. novembra 2019. godine, doneo je sledeće odluke: 

  • Odluka o usvajanju Pravilnika o postupcima za izricanje administrativnih kazni;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o izdavanju elektronskog novca;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o agentima i podugovaranju aktivnosti pružalaca platnih usluga;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o registraciji nebankarskih finansijskih institucija;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o regulatornom kapitalu i čuvanju fondova klijenata nebankarskih finansijskih institucija;
  • Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za III kvartal 2019. godine;
  • Odluka o upotrebi novog logoa CBK-a.

 

Takođe, Odbor Centralne banke je obavešten o mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.