Odluke Odbora CBK-a dana 31. jul 2019. godine

31/07/2019

Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 31. jula 2019. godine, doneo je sledeće odluke: 

  • Usvajanje finansijskih izveštaja CBK-a za II. tromesečje 2019. godine;
  • Usvajanje Uredbe o direktorima i višim menadžerima banaka;
  • Odluka u vezi sa Preporukom za imenovanje spoljnog revizora Centralne Banke.

Takođe, Odbor Centralne Banke je obavešten o mesečnom izveštaju Guvernera/Izvršnog odbora.