Odluke Odbora CBK-a 31. avgusta 2023. godine

31/08/2023

Odbor Centralne banke Republike Kosovo na sednici održanoj 31. avgusta 2023. godine doneo je sledeće odluke:
• Odluku o usvajanju Uredbe o međubankarskom platnom sistemu.
• Odluku o usvajanju Uredbe o upravljanju provizijama i troškovima poslovanja osiguravača.

Takođe, Odbor se upoznao sa Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora, Izveštajem Komiteta za reviziju i Izveštajem interne revizije za period januar-jun 2023. godine.