Odluke Odbora CBK-a 26 decembra 2019

26/12/2019

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine doneo sledeće odluke:
• Odluka o usvajanju Godišnjeg plana interne revizije za 2020.;
• Odluka o usvajanju Uredbe o instrumentima elektronskih plaćanja;

Takođe, Odbor Centralne banke Republike Kosovo upoznat je sa Deveto-mesečnim izveštajem o unutrašnjoj reviziji, Informativnim izveštajem o kapitalu, Solventnošću i Imovini za pokrivanje provizija za neživotne osiguravače i Mesečnim izveštajem Guvernera / Izvršnog odbora.