Odluke Izvršnog odbora CBK-a 29. mart 2019.

29/03/2019

Sastanak br. 07/2019, 29. mart 2019.

Izvršni odbor je usvojio registraciju “Mogo” kao ne-bankarska finansijska institucija.

Izvršni odbor je usvojio Uputstvo o tarifama Centralne banke Republike Kosovo i Listu tarifa Centralne banke Republike Kosovo.