Odbor Centralne banke usvojio je Uredbu o strukturi i upotrebi jedinstvenog identifikatora platnog računa (IBAN) za nacionalne i međunarodne transakcije

04/12/2023

Upravni odbor Centralne banke je na sednici 29. novembra 2023. godine usvojio Uredbu o strukturi i upotrebi jedinstvenog identifikatora platnog računa za nacionalne i međunarodne transakcije, koji će takođe omogućiti identifikacioni kod (poznat kao KIO) platnih računa i za nebankarske finansijske institucije ovlašćene od CBK za pružanje usluga plaćanja i elektronskog novca.

Platni računi koje nude nebankarske finansijske institucije sada će biti podvrgnuti istoj standardizaciji i pravilu IBAN formata koji se do sada koristio samo za bankovne račune.

Prema ovoj uredbi, struktura IBAN-a (međunarodnog broja računa), BBAN-a (osnovnog broja računa) i identifikacionog koda pružaoca platnih usluga (KIO) biće pravilno određena. Takođe, definisane su funkcije i obaveze CBK-a, kao i pružaoca platnih usluga u odnosu na standard platnih računa. Upotreba standarda definisanog ovom uredbom stvoriće nekoliko prednosti na tržištu plaćanja, kao što su:

  • Upotreba IBAN standarda i za platne račune koje nude nebankarske finansijske institucije povećava njihovu interoperabilnost sa bankovnim računima i stvara prostor za širenje konkurencije na tržištu platnih usluga.

  • Upotreba identifikacionog koda KIO od strane nebankarskih finansijskih institucija, kao pokretača ili korisnika platnih transakcija kredita ili direktnog zaduživanja, omogućiće identifikaciju platnih transakcija ovih institucija u Međubankarskom platnom sistemu - KIPS, ali će i olakšati razmenu platnih transakcija između banaka i nebankarskih finansijskih institucija.

  • IBAN standard koji se koristi u platnim transakcijama od strane nebankarskih finansijskih institucija će olakšati procedure identifikacije klijenata koji naručuju i prihvataju platne transakcije, kao i stvoriti olakšice za borbu protiv finansijskih zloupotreba;

  • Unutar IBAN-a, putem KIO koda, jasno su identifikovani inicijatori/primaoci plaćanja na domaćem, ali i međunarodnom nivou;

Ove promene su deo delovanja Centralne banke u okviru njene strategije, sa vizijom stvaranja modernog i sveobuhvatnog tržišta plaćanja male vrednosti na Kosovu, podržanog sigurnom i efikasnom infrastrukturom plaćanja, kao i širokim spektrom platnih instrumenata i usluga.

Glavni cilj ove inicijative je da ponudi korisnicima plaćanja više rešenja, na što više mesta, za obavljanje transakcija, na pogodnije i isplativije načine, kao podršku cilju povećanja i proširenja finansijske inkluzije u zemlji. Odobrenu uredbu možete pronaći na sledećem linku:

UREDBA O STRUKTURI I UPOTREBI JEDINSTVENOG IDENTIFIKATORA PLATNOG RAČUNA ZA NACIONALNE I MEĐUNARODNE TRANSAKCIJE