Objavljivanje statistike za CBK (pregled i bilans stanja) 2023

15/09/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavio bilans stanja i pregled CBK-a: avgust 2023. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Aktiva CBK-a u avgustu 2023. godine povećana je za 76.6 miliona evra. Vrednost aktive CBK-a na dan 31. avgusta 2023. godine bila je oko 1.9 milijardi evra. Povećanju aktive najviše je doprinelo povećanje depozita kod komercijalnih banaka za (30,2 miliona), Fonda penzijske štednje za (17,9 miliona), centralne vlade (za 25.8 miliona), kao i KAP-a (za 0.5 miliona).

Investicije CBK-a u inostranstvu, u vidu depozita i hartija od vrednosti, porasle su za 30,8 miliona evra tokom avgusta 2023. godine. Investicije u depozite porasle su za 60.5 miliona, dok su hartije od vrednosti smanjene za 29.7 miliona evra u odnosu na mesec jul 2023. godine. Vrednost ovih investicija u depozite i hartije od vrednosti u inostranstvu na dan 31. avgusta 2023. godine iznosila je 1.135.1 milijardu evra. Depoziti u CBK-u na dan 31. avgusta 2023. godine iznosili su 1.5 milijardi, od čega je 824.0 miliona od centralne vlade, 556,3 miliona od komercijalnih banaka i 163,6 miliona od KAP-a. Kapital CBK-a na dan 31. avgusta 2023. godine iznosio je 87,7 miliona evra.

Rezervna aktiva na kraju avgusta 2023. godine iznosila je 1,391.7 miliona evra, što je za 61.3 miliona evra više u odnosu na prethodni mesec. Ovo povećanje doprinelo je povećanju gotovine i depozita sa inostranstvom za oko 92.1 milion evra. Dok su investicije u hartije u inostranstvu opala za oko 29.1 milion evra.