Objavljene su statistike Platnog bilansa za mesec jun 2023. godine

02/09/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike Platnog bilansa (PB) za mesec jun 2023. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/),

Platni bilans do kraja juna 2023. godine karakterisao je deficit tekućeg računa koji je iznosio 502,7 miliona evra, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 19% (623,7 miliona evra je bio deficit do juna 2022. godine).

Trgovinski bilans u robe u okviru PB, do juna 2023. godine, imao je deficit u iznosu od 2,1 milijardu eura, što je najveći trgovinski deficit u odnosu na isti period prethodne godine.

Usluge do juna 2023. godine zabeležile su pozitivan bilans u iznosu od 553,2 miliona evra, što predstavlja povećanje od 36% u odnosu na isti period 2022. godine (407,8 miliona evra). Glavna kategorija usluga su usluge putovanja. Samo tokom juna meseca na Kosovu, turističke usluge su dostigle vrednost od 141,3 miliona evra, prošle godine u ovom periodu bile su 132,3 (7% manje nego ove godine). Oko 90% putnih troškova na Kosovu, odnosno 126,6 miliona evra, su troškovi dijaspore. U odnosu na isti period prošle godine, dijaspora je ove godine potrošila oko 15% više.

Dok, putni troškovi Kosovara u inostranstvu, tokom juna meseca dostigli su vrednost od 58,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isti period 2022. godine, od čega oko 46% čine troškovi u Albaniji.

Primarni prihodi do juna 2023. godine su zabeležili pozitivan bilans od 45,9 miliona evra, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za oko 48% (88,1 milion eura je bilo do juna 2022. godine).

Račun sekundarnog prihoda, koji uključuje tekuće transfere državnom sektoru i tekuće transfere drugih sektora (slanja imigranata (doznake) i transferi uključujući donacije, penzije, itd.) ostaje glavni faktor koji doprinosi ublažavanju deficita tekućeg računa. Ovaj račun je do juna 2023. godine povećan za 12% u odnosu na isti period 2022. godine i dostigao je vrednost od 949,1 miliona evra (849,6 miliona evra je bio pozitivan bilans do juna 2022. godine).

Doznake su glavna kategorija u okviru sekundarnih prihoda, čija je vrednost do juna 2023. iznosila 635,1 milion evra, što predstavlja povećanje od 14% u odnosu na isti period prošle godine (555,4 miliona evra je bilo do juna 2022. godine).

Sredstva na finansijskom računu do juna 2023. godine iznosila su 274,8 miliona evra, dok su finansijske obaveze za isti period zabeležile su 517,3 miliona evra.

Bilans direktnih investicija na Kosovu do juna 2023. godine je zabeležio rezultat od 271,9 miliona evra, što pokazuje da je vrednost ID na Kosovu (374,2 miliona evra) veća od ID uloženog od strane Kosovara u inostranstvu (101,9 miliona evra). Direktne investicije dostigle su vrednost od 374,2 miliona eura, što predstavlja povećanje od 14% u poređenju sa istim periodom prošle godine (327,3 miliona evra do juna 2022. godine).

Bilans investicija u hartije od vrednosti, bez uključivanja hartija od vrednosti u rezervna sredstva, do juna 2023. godine povećano je za 86,7 miliona evra.

Ostale investicije (investicije u depozite, kredite i trgovačke kredite) do juna 2023. godine su zabeležile negativnu vrednost (135,9) miliona evra, što se uglavnom pripisuje povećanju vanjskog duga na Kosovu. (vrednost 285,4 miliona eura do juna 2022. godine).

Rezervna sredstva do juna 2023. godine povećana su za 78,6 miliona evra, dok je u istom periodu prethodne godine povećanje iznosilo 171,8 miliona evra.