Objavljene su statistike platnog bilansa za januar 2024. godine

29/03/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike platnog bilansa (PB) za mesec januar 2024. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Platni bilans u januaru 2024. godine karakterisao je suficit na tekućem računu u iznosu od 12,4 miliona evra, što predstavlja smanjenje od 1,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine (12,6 miliona evra je suficit u januaru 2023. godine).

Trgovački bilans u robi u januaru 2024. godine zabeležio je deficit od 289,2 miliona evra, što je za 9,4% viši u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Izvoz za ovaj period je zabeležio vrednost od 60,9 miliona evra, što je smanjenje od 2,3% u poređenju sa januarom 2023. godine (62,3 miliona evra je bilo u januaru 2023. godine). Dok, uvoz robe dostigao je vrednost od 350,1 milion evra, što predstavlja povećanje od 7,2% u poređenju sa januarom 2023. godine (326,7 miliona evra u januaru 2023. godine).

Račun usluga, koji konstantno ima pozitivan bilans, u januaru 2024. godine zabeležio je iznos 142,9 miliona evra, što je za 1,9 odsto manje u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Primarni prihodi u januaru 2024. godine zabeležili su pozitivan bilans od 21,9 miliona evra, koji je u istom periodu prošle godine imao negativnu vrednost od 11,1 hiljada evra.

Sekundarni prihodi ostaju glavni faktor koji doprinosi ublažavanju deficita tekućeg računa. Ovaj račun je u januaru 2024. godine zabeležio pozitivan bilans od 136,8 miliona evra, što predstavlja povećanje od 4,1% u poređenju sa istim periodom prošle godine (131,4 miliona evra je bila vrednost u januaru 2023. godine).

Doznake su glavna kategorija u okviru sekundarnih prihoda, čija je vrednost u januaru 2024. godine zabeležila 86,4 miliona evra, što predstavlja povećanje od 2,4 miliona evra ili 2,8% u poređenju sa istim periodom 2023. godine.

Imovina na finansijskom računu u januaru 2024. godine imala je negativan bilans od 40,2 miliona evra, dok su finansijske obaveze zabeležile pozitivan bilans u iznosu od 15,2 miliona evra.

Direktne investicije na Kosovu u januaru 2024. godine zabeležile su vrednost od 67,2 miliona evra (66,1 miliona evra je bila vrednost u januaru 2023. godine), dok su direktne investicije izvan Kosova zabeležile vrednost od 15,4 miliona evra (10,3 miliona evra je bila vrednost u januaru 2023. godine).

Rezervne imovine su u januaru 2024. godine zabeležile pozitivan bilans od 15,2 miliona evra, dok je u istom periodu prethodne godine ovaj bilans iznosio 43,0 miliona evra.