Objavljene su statistike komercijalnih banaka za januar 2024. godine

01/03/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike komercijalnih banaka za januar 2024. (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Sredstva komercijalnih banaka u mesecu januaru 2024. godine zabeležile su pad od 185,3 miliona evra ili 2,5% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​ na kraju meseca januara 2024. godine vrednost od 7,36 milijardi evra.

Investicije komercijalnih banaka van zemlje (u vidu depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) smanjene su za 73,1 milion evra, ili 5,8% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​ na kraju januara 2024. godine vrednost od 1,19 milijardi evra.

Bruto krediti u mesecu januaru 2024. godine smanjeni su za 19,9 miliona evra, ili 0,41% u odnosu na prethodni mesec, dostigavši ​​ na kraju meseca januara 2024. godine vrednost od 4,9 milijardi evra.

Vrednost novih kredita u januaru 2024. iznosio je 137,9 miliona evra.

Depoziti klijenata u januaru 2024. godine zabeležili su pad od 128,1 milion evra ili 2,1% u odnosu na prethodni mesec. Od akumulirane vrednosti depozita klijenata od 6,0 ​​milijardi evra na kraju januara 2024. godine, oko 25,9% su oročeni depoziti. Po sektorima dominiraju domaćinstava sa oko 66,7% ukupne vrednosti depozita (oko 4,02 milijarde evra).

Vrednost novih depozita u januaru 2024. iznosio je 90,4 miliona evra.

Odnos kredita i depozita u januaru 2024. godine bio je na nivou od 81,6%.

Ukupni kapital komercijalnih banaka na kraju januara 2024. dostigao je vrednost od 879,6 miliona evra. U međuvremenu, rezervisanja za kredite su smanjena za 0,51 milion evra ili 0,3% u odnosu na prethodni mesec dostigavši vrednost od 148,54 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u januaru 2024. iznosila je 2,74% (u decembru 2023. bila je 3,14%).

Prosečna kamatna stopa na kredite u januaru 2024. iznosila je 6,38% (u decembru 2023. bila je 6,35%).

Marža kamatne stope na kredite i depozite u januaru 2024. godine iznosila je 3,6% (u decembru 2023. godine bila je 3,2%).