Objavljene su finansijske statistike za druge (nebankarske) finansijske institucije i doznake za januar 2024. godine

29/02/2024

Shodno kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike za druge finansijske institucije za mesec januar 2024. godine, kao i statistike doznaka za decembar 2023. godine i one preliminarne za januar 2024. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Ostali finansijski posrednici  

Aktiva ostalih finansijskih posrednika na kraju januara meseca 2024. godine smanjena je za 1.7 miliona evra u odnosu na prethodni mesec i dostigla je vrednost od 511.9 miliona evra.

U strukturi aktive mikrofinansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 71.1% ukupne aktive. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u januaru mesecu 2024. godine dostigli su vrednost od 363.7 miliona evra, što predstavlja povećanje od 2.1 milion evra u odnosu na prethodni period. Prema sektorima, krediti domaćinstava dominiraju sa 61% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.

Vrednost novih kredita datih od drugih finansijskih posrednika u januaru mesecu 2024. godine iznosila je 34.2 miliona evra. 

Osiguravajuća društva  

Aktiva osiguravajućih društava na kraju januara meseca 2024. godine dostigla je vrednost od 312.2 miliona evra, što predstavlja povećanje od 6.8 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Strukturu aktive u sektoru osiguranja čine bilans kod komercijalnih banaka koje čine 45.4%, hartije od vrednosti i ostala aktiva 28.7% i reosiguranje sa učešćem 14.7%.

Penzioni fondovi

Aktiva penzionog fonda na kraju januara meseca 2024. godine povećana je za 41 milion evra u odnosu na prethodni mesec, dostigavši vrednost od oko 2.75 milijardi evra.

U strukturi aktive penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 74.5% ukupne aktive.

Doznake

Prema preliminarnim procenama, doznake za mesec januar 2024. godine bile su oko 84.6 miliona evra. Najveći prilivi tokom ovog meseca bili su preko IFJB 63.3%, preko banaka 19.4%, dok ostali kanali čine 17.3%.

Doznake do kraja decembra meseca 2023. godine dostigle su vrednost od oko 1,343.4 miliona evra, što predstavlja godišnji porast od 10%.

Za detaljnije informacije, publikaciju možete pronaći na sledećoj adresi:

31 Remittances-by channel.xls (live.com)