Objavljena je finansijska statistika, doznake i promet robe za mesec jul 2023. godine za ostale finansijske institucije (nebankarske)

28/08/2023

 CBK je, nakon objavljivanja bankarske statistike za mesec jul 2023 (23. avgusta 2023, https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/), prema kalendaru objavljivanja, objavio statistiku za druge finansijske institucije za jul 2023. godine. Istovremeno su objavljene doznake za mesec jun i preliminarne za jul 2023. godine. 

Sredstva ostalih finansijskih posrednika dostigla su vrednost od 455,4 miliona evra, uz povećanje od 8,1 milion evra u odnosu na prethodni mesec. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika dostigli su vrednost od oko 328,6 miliona evra u julu 2023. godine, što je povećanje od 7 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Na ovo povećanje najviše je uticalo povećanje kredita aktivnosti finansijskog sektora. Krediti stanovništvu u julu 2023. godine predstavljaju 63% ukupnih kredita mikrofinansijskog sektora.

Sredstva Penzijskih fondova dostigla su vrednost od 2,6 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 66,4 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. U strukturi aktive penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 76,4% ukupne aktive. Njihova vrednost u julu 2023. dostigla je 1,99 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 225,4 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.   Ovo povećanje se uglavnom pripisuje povećanju investicija u inostranstvu, ali je istovremeno uočeno da je došlo do povećanja učinka postojećih hartija od vrednosti koje su ranije investirane.

Sredstva osiguravajućih kompanija dostigla su vrednost od 296,3 miliona evra, što predstavlja smanjenje od 2,2 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Strukturu aktive u sektoru osiguranja čine bilans stanja sa komercijalnim bankama koji čine 44,9%, hartije od vrednosti i ostala aktiva čine 28,5% aktive.

Doznake u junu 2023. godine iznosile su 123,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isti period 2022. godine. Najveći tokovi doznaka tokom ovog meseca bili su preko agencija za transfer novca i drugih kanala, tačnije preko NBFI-a 58,4% , banaka 15,4% a ostali kanali 26,2%.

Vrednost doznaka do kraja juna 2023. godine iznosila je oko 635 miliona evra, što predstavlja povećanje od 13 odsto u odnosu na isti period 2022. godine. Doznake uglavnom dolaze iz zemalja EU-a, oko 60% ukupnih doznaka, od kojih Nemačka prednjači sa 38,1%, a slede Švajcarska sa 17,6% i SAD sa oko 7,5%. Prema preliminarnim procenama, doznake za mesec jul bile su oko 116,8 miliona evra. Najveći tokovi tokom ovog meseca bili su preko NBFI-a 50,9%, dok su preko banaka 18,5% i ostalih kanala 30,5%.

Za više informacija publikaciju možete pronaći na sledećem linku:

31 Remittances-by channel.xls (live.com)