Rekordan nivo depozita od 4. milijarde evra i potpuni oporavak kreditiranja bankarskog sektora

04/08/2020

Prema poslednjim prijavljenim podacima koji uključuju period do 1. avgusta 2020. godine, nivo depozita je već premašio iznos od 4 milijarde evra - što je najveća istorijska vrednost od uspostavljanja bankarskog sistema na Kosovu. U pogledu strukture, još uvek oko 60% depozita čine neoročeni depoziti, 27% su oročeni depoziti i 13% štedni depoziti.
Povećanje depozita u bankarskom sektoru, sa ubrzanim trendom poslednjih godina, odražava poverenje klijenata u bankarski sektor, sektor koji reguliše i nadgleda Centralna banka Republike Kosovo. Banke neprestano unapređuju svoje platforme za plaćanja i klijenti sada imaju priliku da apliciraju za elektronsko bankarstvo. Napredak u regulatornoj oblasti kao i profesionalni, blizak i dinamičan nadzor takođe su doprineli povećanju poverenja klijenata u bankarski sektor.

Pored depozita, bankarsko kreditiranje zabeležilo je potpun oporavak, dostižući nivoe kreditiranja u istom periodu prošle godine. Novi krediti koje su banke izdale samo tokom jula 2020. dostigle su vrednost od 145,0 miliona evra, što je vrednost koja je vrlo bliska sa kreditiranjem tokom prethodne godine (146,2 miliona evra u julu 2019.) ili čak prekoračujući prosek kreditiranja tokom perioda jul 2015. - jul 2019. godine (110,1 milion evra). Oporavak kreditiranja je reprezentativan i u pogledu sektora, gde je oko 60% kredita dato biznisima.