Nagrada CBK za mlade ekonomiste

26/10/2023

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) u cilju promovisanja istraživanja, u okviru finansijskog obrazovanja, poziva sve istraživače da učestvuju u nagradi CBK-a za mlade ekonomiste.

U tom smislu, Centralna banka Republike Kosovo raspisuje:

KONKURS ZA ISTRAŽIVAČKE RADOVE
na teme:

 • Uticaj tehnologije i digitalizacije na transformaciju ekonomije, sa naglaskom na uticaj platnog sistema na Kosovu;
 • Digitalne valute i finansijska uključenost: Istraživanje potencijalnog uticaja digitalnih valuta na ekonomiju i finansijsku uključenost na Kosovu;
 • Uticaj rizika klimatskih promena na ekonomiju Kosova, posebno na stabilnost finansijskog sektora;
 • Ka ekonomiji bez gotovine: izazovi i mogućnosti smanjenja gotovine iz opticaja, osnaživanje elektronskih plaćanja i očekivana fiskalna dejstva na Kosovu.

Kriterijumi sadržaja rada

 • Rad mora biti u oblasti finansijskog sektora i ekonomskog razvoja u Republici Kosovo;
 • Rad mora da ispunjava kriterijume naučnog rada i može biti u sličnom obliku: diplomske teme (bachelor), teme postdiplomskih diploma (master) ili doktorske teze (dr);
 • Rad mora biti napisan na albanskom ili engleskom jeziku;
 • Rad ne bi trebalo da bude duži od 25 stranica, znakovi treba da bude Times New Roman, veličina 12 sa dvostrukim proredom i da je u skladu sa standardnim pravilima bibliografskog citiranja korišćenjem priručnika objava APA (7. izdanje), izvršni sažetak ne bi trebalo da bužde duži od jedne stranice i uz rad treba biti priložen spisak svih referenci.

Kriterijumi za odabir rada od strane komisije za ocenjivanje u CBK-u

 • Komisija za ocenjivanje, sastavljena od osoblja CBK-a, će odabrati najbolji rad, ali takođe može predložiti da jedan ili više mladih ekonomista koji konkurišu budu nagrađeni nagradom CBK-a, koristeći opšte kriterijume, kao što su:
  • Interes subjekta u kosovskoj - međunarodnoj ekonomiji;
  • Kvalitet naučnog istraživanja ili sinteze;
  • Kvalitet pisanja;
  • Istraživanja/pisanja autora uključenih u rad se trebaju dobro identifikovati fusnotama i referencama;
  • Značaj i naučni doprinos u promovisanju ili promeni politika.
 • Bez dovođenja u pitanje prethodne tačke, konačna odluka o broju nagrada zavisi od kvaliteta predstavljenih radova i doneće je na kraju komisija za ocenjivanje, tako da nije obavezno da broj nagrada bude jedna ili više od jedne.
 • Dobitnici prethodnih nagrada, sadašnji i bivši zaposleni (u poslednje tri godine) Centralne banke Republike Kosovo, ne mogu se prijaviti na ovaj konkurs.
 • Radovi koji se ne poklapaju sa etičkim pravilima ili pripremljeni putem platformi veštačke inteligencije će biti odbijeni i obrađeni u skladu sa važećim zakonskim praksama, o čemu će se obavestiti i odgovarajući univerziteti.
 • Kandidat se može prijaviti samo jednom i za jednu temu.

Kriterijumi za prijavu

 • Kandidat može biti pojedinačni autor ili glavni autor i imati koautora rada.
 • Kandidat mora biti državljanin Republike Kosovo ili student iz drugih zemalja, koji studira na akreditovanim univerzitetima u Republici Kosovo.
 • Kandidati koji donesu druge teme koje nisu odgovarajuće za temu objavljenu u ovom konkursu, njihov rad neće biti uzet u obzir.
 • Kandidat mora biti student nivoa bachelor, master ili doktorskih studija.

Postupak prijave

 • Zainteresovani studenti se mogu prijaviti:
  • Podnošenjem svojih radova u elektronskoj verziji (PDF), na info@bkk-kos.org, uz tri pisana primerka dostavljena na adresu: Centralna Banka Republike Kosovo (CBK), Attn. Nagrada CBK za mlade ekonomiste, Garibaldi 33, 10000 Priština, Republika Kosovo;
  • Naziv nosioca teme i odgovarajućeg univerziteta/fakulteta, koji važi u slučaju kada studenti sarađuju sa svojim predavačima tokom rada;
  • Kopija lične karte i kontakt podaci kao što su: adresa elektronske pošte, broj telefona i poštanska adresa prebivališta;
  • Dokaz koji dokazuje nivo bachelor, master ili doktorskih studija na Kosovu.
 • Nakon analize primljenih radova, biće obavešteni samo kandidati čije radove bude odabrala žkomisija za ocenjivanje.

Nagrade

 • Pobednicima će CBK dodeliti zahvalnicu za njihov doprinos.
 • Prva nagrada će se nagraditi sa 1.200 evra, druga nagrada sa 800 evra i treća nagrada sa 500 evra.
 • Krajnji rok za predaju rada je 1. decembar 2023. godine u 16.30 časova.