MMF ceni saradnju sa guvernerom Mehmeti

03/02/2023


Međunarodni monetarni fond je visoko cenio saradnju sa guvernerom Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti.
U objavljenom tekstu, MMF je pomenuo tehničku pomoć kroz Pregled stabilnosti finansijskog sektora (Financial Sector Stability Review – FSSR).
Ova institucija je citirala guvernera Mehmeti koji je rekao da je ova pomoć imala veliki uticaj na finansijski sektor.
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, rekao je da je tehnička pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, kroz Pregled stabilnosti finansijskog sektora (Financial Sector Stability Review - FSSR)  imala veliki uticaj na finansijski sektor.

„Inicijalna podrška nam je pomogla da uspostavimo glavne funkcije naše institucije, oblikujući strukturu našeg finansijskog sistema kao i njegovu stabilnost. Kontinuirana podrška pomaže nam da ojačamo naše upravljanje i tehničke kapacitete, koji su neophodni za suočavanje sa novim izazovima i sve većom složenošću rizika i globalnih neizvesnosti“, rekao je guverner Mehmeti.

Pregled stabilnosti finansijskog sektora (FSSR) MMF-a je instrument za izgradnju kapaciteta koji pruža dijagnostičku osnovu, identifikuje ključne slabosti u finansijskim sistemima i institucionalnim kapacitetima i razvija prioritetni srednjoročni akcioni plan za reforme finansijskog sektora dobro uređene i takođe dopunjava se razvojem pratećih kapaciteta tamo gde su oni najpotrebniji.